Földrajz BSc tárgyak

BSc - aktuális tárgyak

Tantárgy címe

Tantárgy kódja

A földrajztudomány története

foldrtortl17ea

Bevezetés a társadalomföldrajzba

bevtarsfl22ea

A turizmus elmélete és gazdaságtana

turizmusl19ea

Demográfia

demografl17ga

Etnikumok és vallások földrajza

etnikuml17ea

Európa regionális társadalomföldrajza II. ea

eutarsf2eal17ea

Európa társadalomföldrajza II. gyak. 

eutarsf2gyl17ga

Gazdaságföldrajz I. ea.

gazdfr1l17ea

Gazdaságföldrajz II. ea.

gazdfr2l17ea

Gazdaságföldrajz gyak.

gazdfrgyl17ga

Közgazdaságtan I.

kozgazd1l17ea

Közgazdaságtan II.

kozgazd2l17ea

Kulturális földrajz ea.

kulturfreal17ea

Kulturális földrajz gyak.

kulturfrgyl17ga

Magyarország környezetpolitikája

mokornypoll17ea

Magyarország társadalom- és gazdaságföldrajza I. ea.

motarsf1eal17ea

Magyarország társadalom- és gazdaságföldrajza II. ea

motarsf2eal17ea

Magyarország társadalom- és gazdaságföldrajza II. gyak.

motarsf2gyl17ga

Magyarország turizmusföldrajza

moturizmusl19ga

Népesség- és településföldrajz ea.

neptelepeal17ea

Népesség- és településföldrajz gyak.

neptelepgyl17ga

Politikai földrajz 2.

polfold2l17ea

Társadalmi és gazdasági fejlődés a Kárpát-medencében

tarskarpatl17ea

Településfejlesztés I.

telepfejl1l17ea

Településfejlesztés II.

telepfejl2l17ea

Területfejlesztés I.

terfejl1l17ea

Történeti földrajzi elemzések

tortfoldrl17ga

Városkutatás

varoskutl17ea

Vidékkutatás, vidékfejlesztés

videkl17ga

 

 

Szakdolgozati szeminárium

szakdfrajzl17da

Szakmai gyakorlat

szakgyak6l17za

Társadalomföldrajz – évközi terepgyakorlat

etarsftgyl17ta

Társadalomföldrajz – nyári terepgyakorlat

ntarsftgyl17ta

Tolnai Gábor |