Projektek

Projektek

A tanszék munkatársainak részvétele tudományos pályázatokban:

Balogh Péter:
- „Térképzetek, kollektív identitások és geopolitikai orientációk Magyarországon” (MTA Bolyai János Ösztöndíj, 2018. szeptember – 2021. augusztus) [egyéni projekt, befogadó intézmény: ELTE TTK FFI].
- „Geopolitikai folyamatok és térképzetek Közép-Európában: Államok, határok, integráció és területi fejlődés” (NKFI K 134903, 2020. szeptember – 2023. augusztus, KRTK RKI, tv.: Hajdú Zoltán) – résztvevő kutató. [ELTE TTK FFI-s affiliációval].
- „Rescaling the Border: Nationalism and Civilisationalism in Central and Eastern Europe” (The British Academy, 2019. szeptember – 2021. március de a Covid miatt késleltetve, tv.: Paul Richardson) – résztvevő kutató.
- „Ukraine’s Contested Border Regions” (ZOiS Berlin, 2021. január – 2021. december, tv.: Rita Sanders) – résztvevő kutató.
Berki Márton:
- „Kortárs térelméletek közép-kelet-európai kontextusban” (OTKA K 115870, futamidő: 2015. szeptember – 2018. február) – résztvevő kutató.
- „A poszt-szovjet után (?): A változó kelet-európai pufferzóna társadalmi folyamatainak földrajzi vizsgálata” (OTKA K 124291, futamidő: 2017. október – 2021. szeptember) – résztvevő kutató.
Bottlik Zsolt:
- „A poszt-szovjet után (?): A változó kelet-európai pufferzóna társadalmi folyamatainak földrajzi vizsgálata” (OTKA K 124291, futamidő: 2017. október – 2021. szeptember) – témavezető.
- „Karsztos nemzeti parkok változó szerepe az ember-környezet kapcsolatokban, regionális összehasonlítás alapján” (2017.10.01-2021.09.30 – OTKA FT2124497) – résztvevő kutató.
Farkas György:
- „A trianoni békeszerződés földrajzi nézőpontjai” (NKFI K 125001, futamidő: 2017. október – 2021. szeptember) – résztvevő kutató.
Győri Róbert:
- MTA – Lendület Trianon 100 Kutatócsoport. MTA BTK, Történettudományi Intézet, tv: Ablonczy Balázs, futamidő: 2016. szeptember – 2021. augusztus) – külső munkatárs.
- „A trianoni békeszerződés földrajzi nézőpontjai” (NKFI K 125001, futamidő: 2017. október – 2021. szeptember) – témavezető.
- „A trianoni Magyarország tradíció és modernitás határán – A Horthy-korszak történeti kézikönyve” (NKFI K 124142, futamidő: 2017. október – 2021. szeptember) – szenior kutató.
Gyuris Ferenc:
- „Hatalmi viszonyok, a gazdasági válságokra adott állami reakciók, túlfűtött beruházások és ezek ciklusai a pártállamokban Kína példáján” (NKFIH K115932, 2015. szeptember – 2019. december) – MTA/ELKH KRTK, résztvevő kutató.
- „A magyar földrajztudomány változó helyzete a nemzetközi tudományos térben” (MTA Bolyai János Ösztöndíj, 2019. szeptember – 2022. augusztus) – témavezető.
- „Gazdasági és politikai válságok hatása a fejlettség területi egyenlőtlenségeire” (ÚNKP-17-4 Bolyai+, 2017. szeptember – 2018. június) – témavezető.
- „A tudás globális mobilitásának kapcsolata a regionális és lokális gazdasági fejlődéssel” (ÚNKP-19-4-ELTE-393 Bolyai+, 2019. szeptember – 2020. június) – témavezető.
- „Az új globális gazdasági trendek tanulságai a hazai gazdaságföldrajzi kutatás és oktatás szempontjából” (ÚNKP-20-5-ELTE-325 Bolyai+, 2020. szeptember – 2021. augusztus) – témavezető.
Jankó Ferenc:
- „A trianoni békeszerződés földrajzi nézőpontjai” (NKFI K 125001, futamidő: 2017. október – 2021. szeptember) – senior kutató.
- MTA – Lendület Tíz generáció kutatócsoport. ELKH BTK 2019-2024, résztvevő kutató Kutatócsoport. MTA BTK, Történettudományi Intézet, tv: Ablonczy Balázs, futamidő: 2019. szeptember – 2024. augusztus) – kutató munkatárs.
- MTA Bolyai Ösztöndíj 2020-23.
- EFOP-3.6.2.-16-2017-00007 (Soproni Egyetem) Az intelligens, fenntartható és inkluzív társadalom fejlesztésének aspektusai: társadalmi, technológiai, innovációs hálózatok a foglalkoztatásban és a digitális gazdaságban - kutatás résztvevő.
- EFOP-3.6.1.-16 (Soproni Egyetem) A felsőoktatási rendszer K+F+I szerepvállalásának növelése intelligens szakosodás által Sopronban és Szombathelyen - munkacsoport vezető.
Timár Judit:
- „Intézményes és egyéni válaszok az állam átstrukturálódására különböző földrajzi kontextusokban” (OTKA K 105975 futamidő: 2013. szeptember – 2018. augusztus) – témavezető.
- RegPol² – Socio-economic and Political Responses to Regional Polarisation in Central and Eastern Europe (607022 sz.) – Marie Curie FP7-PEOPLE-2013-ITN (Multi-Partner ITN) – (KRTK) konzorciumi partner ) – témavezető.
- „Kortárs térelméletek közép-kelet-európai kontextusban” (OTKA K 115870, futamidő: 2015. szeptember – 2018. február) – szenior kutató.
- REPAiR - REsource Management in Peri-urban AReas EU Horizon 2020 research and innovation programme No 688920 – résztvevő kutató.

Tolnai Gábor |