Geográfus MSc tárgyak

MSc - aktuális tárgyak

Tantárgy címe

Tantárgy kódja

A kulturális földrajz módszerei

kultfoldl17gm

A történeti földrajz módszerei

tortfoldml17gm

Az Európán kívüli országok társadalomföldrajza II.

eukivul2l17em

CAD-alapú térinformatika

cadterinfol17gm

Etnikai földrajzi elemzés és térképezés

etnoterkl17gm

Fejlesztéspolitika és területfejlesztés

fejlpoll17em

Fejlesztéspolitikai és területi tervezés-értékelés EA

fejltervl17em

Fejlesztéspolitikai és területi tervezés-értékelés GY

fejltervl17gm

Globális gazdaságföldrajz

globgazdl17gm

Post-socialist urban transformation in Hungary

postsociall17gm

Projektmenedzsment

projektl17gm

Regionális és helyi gazdaságfejlesztés

helyigazdl17em

Települési környezetvédelem

telepkornyl17gm

Települési tervezés és szabályozás

teleptervl17gm

Településszerkezeti vizsgálatok

telepszerkl17gm

Térinformatika területfejlesztőknek I.

terinfter1l17gm

Térinformatika területfejlesztőknek II.

terinfter2l17gm

Új társadalomföldrajzi kutatási irányzatok és módszerek

ujtarskutl17gm

Urbanisztika

urbanl17gm

Városkutatási szakszeminárium

varosszeml17sm

 

 

Diplomamunka szeminárium I. (TGF)

diplgftgf1l17dm

Diplomamunka szeminárium II. (TGF)

diplgftgf2l17dm

Szakmai gyakorlat TT

szakgyakttl17zm

Terület- és településfejlesztés szigorlat

terszigl17um

Tolnai Gábor |