Városkutatási szakszeminárium

Kurzusleírás:

A mesterszakos szakszeminárium kurzus célja az, hogy az alapszakon elsajátított városkutatási tudáson túl konkrét módszertani ismereteket is hallgatók kezébe adjon, a konceptualizációtól és a kutatási kérdések megfogalmazásától kezdve az operacionalizálás lépésein keresztül egészen a kutatási eredmények bemutatásáig, azok interpretációjáig és vizualizációjáig. A kurzus során a hallgatók négyféle kutatási módszert sajátítanak el; a cégérfelmérést, a kérdőívezést, a mentális térképezést, valamint a kritikai / kollektív térképezést. A kurzus célja továbbá a team-munka elősegítése is, s ily módon a közös gondolkodás és kooperatív feladat-megvalósítás, illetve a csoportos felelősség-megosztás terén is értékes tapasztalatokkal gazdagítja a hallgatókat.

Tematika:

1. óra: A kurzus bemutatása, a félév menete és a teljesítés feltételei

2. óra: A fordista–posztfordista átmenet értelmezése(i) és hatása(i)

3. óra: Széttöredezve I. – Az egykori ipari területektől a barnamezőkig

4. óra: Széttöredezve II. – A Soroksári úti egykori ipari terület funkcionális fragmentációja

5. óra: Térpercepciók, térkoncepciók, térhasználat I. – A térbeliség trialektikájának koncepciója

6. óra: Térpercepciók, térkoncepciók, térhasználat II. – Egy korábbi ipari helyszín, a Millenáris példája

7. óra: A munka és a munkás-érdekképviselet átalakulása a posztindusztriális társadalmakban

8. óra: A munka és a munkás-érdekképviselet átalakulása a május 1-jei köztéri reprezentáció példáján

9. óra: Különböző társadalmi csoportok térpercepcióinak megragadása I. – A mentális térképezés

10. óra: Különböző társadalmi csoportok térpercepcióinak megragadása II. – A kritikai térképezés

11. óra: Különböző társadalmi csoportok térpercepcióinak megragadása III. – A kollektív térképezés

12. óra: Összefoglalás, a kurzus tapasztalatainak megbeszélése

A kurzus teljesítése:

Lehetőleg csoportos (3-4 fős teamekben elvégzett) terepi városkutatási feladat megtervezése, elvégzése, illetve az eredmények bemutatása az oktatóval előre egyeztetett kutatási témákban.

Ajánlott irodalom:

A hallgatók által választott kutatási terepekhez és vizsgálati módszerekhez kapcsolódó – részben általuk gyűjtött, részben az oktató által kiadott – szakirodalmi tételek.

Tolnai Gábor |