Települési tervezés és szabályozás

Kurzusleírás:

A kurzus célja a településfejlesztési és rendezési dokumentumok típusainak részletes megismerése, fiktív feladatok során a készítés és a felhasználás módjainak elsajátítása.

Tematika:

 1. Települési tervezés, stratégiai tervezés (ELMÉLET)
 2. Városrehabilitáció (ELMÉLET)
 3. Integrált Városfejlesztési Stratégia (ELMÉLET)
 4. Integrált Településfejlesztési Stratégia (ELMÉLET)
 5. IVS / ITS  – helyzetértékelés készítése (CSOPORTMUNKA)
 6. Akcióterületi terv 1. – budapesti helyszínek terepbejárása, prezentáció (CSOPORTMUNKA)
 7. Akcióterületi terv 2. – önálló tervezési munka (CSOPORTMUNKA)
 8. Szabályozástan, településrendezés (ELMÉLET)
 9. Településkép-védelem, építésügy (ELMÉLET)
 10. Helyi építési szabályzat és szabályozási terv (CSOPORTMUNKA)
 11. Településszerkezeti terv (CSOPORTMUNKA)
 12. Településképi arculati kézikönyv (CSOPORTMUNKA)

A kurzus teljesítése:

A csoportmunkák elkészítése, az elméleti anyagokból rövid órai tesztek kitöltése.

Ajánlott irodalom:

(Egyes budapesti kerületek és vidéki városok fejlesztési és rendezési dokumentumainak válogatott részei.)

Tolnai Gábor |