Post-socialist urban transformation in Hungary

Oktató: Berki Márton

Kurzusleírás:

Az angol nyelvű kurzus célja a szocialista és a kapitalista urbanizáció viszonyrendszerére vonatkozó legfontosabb elméletek áttekintése, az ún. „szocialista újvárosok” (tervezett iparvárosok) főbb jellemzőinek ismertetése, valamint a szocialista és a posztszocialista időszak városfejlődésének és városszerkezeti jellemzőinek hazai példákon keresztül történő bemutatása. A félév második felében – két budapesti terepi alkalom keretében – alaposabban tanulmányozzuk a belvárosi területek, a lakótelepek és az egykori monofunkciós ipari területek 1990 utáni átalakulását, valamint helyi példákon keresztül igyekszünk megérteni az ideológia, az (állam)hatalom és a városi térhasználat összefüggéseit. A városföldrajzi, várostörténeti és városszociológiai ismeretek elsajátítása mellett a kurzus kiemelt céljai közt szerepel az Erasmus-hallgatók és az ELTE-s geográfus-hallgatók közötti kapcsolatépítés és tapasztalatcsere elősegítése is.

Tematika:

1. óra: Capitalist vs. socialist urbanisation: A theoretical framework

2. óra: Urbanisation in the socialist era: International overview and the Hungarian experience

3. óra: Industrial new towns: The hallmarks of socialist urbanity

4. óra: Urban structure of the socialist city

5. óra: The return to the road of capitalism: Theorising the politico-economic transition

6. óra: Urban structure of the post-socialist city (Part I: The inner city and the industrial areas)

7. óra: Field trip in Budapest connected to Part I

8. óra: Urban structure of the post-socialist city (Part II: The housing estates and the outskirts)

9. óra: Field trip in Budapest connected to Part II

10. óra: The ideological use of urban space in socialist and post-socialist societies

11. óra: Hallgatói prezentációk

12. óra: Hallgatói prezentációk 

A kurzus teljesítése:

Egy 12-15 perces szóbeli prezentáció diasorral vagy egy 2500-3000 szavas írásbeli beadandó dolgozat az oktatóval előre egyeztetett témában.

Ajánlott irodalom:

Andrusz, G. – Harloe, M. – Szelényi, I. (eds.) (1996): Cities After Socialism. Urban and Regional Change and Conflict in Post-Socialist Societies. Blackwell, Oxford

Bodnár, J. (2001): Fin de Millénaire Budapest. Metamorphoses of Urban Life. University of Minnesota Press, Minneapolis

Czepczyński, M. (2008): Cultural Landscapes of Post-Socialist Cities. Representation of Powers and Needs. Ashgate, Aldershot

French, R. A. – Hamilton, F. E. I. (eds.) (1979): The Socialist City. Spatial Structure and Urban Policy. John Wiley & Sons, Chichester, West Sussex

Stanilov, K. (ed.) (2007): The Post-Socialist City. Urban Form and Space Transformations in Central and Eastern Europe after Socialism. Springer, Dordrecht

Sýkora, L. (2009): Post-Socialist Cities. In: Kitchin, R. – Thrift, N. (eds.) (2009): International Encyclopedia of Human Geography (Volume 8). Elsevier, Oxford, 387–395.

Tolnai Gábor |