A kulturális földrajz módszerei

Kurzusleírás:

Egyfelől kétségtelen, hogy a rendszerváltást követően – a kelet-közép-európai országok többségéhez hasonlóan – a magyarországi társadalomföldrajzi diszciplínában is végbement egyfajta koncepcionális pluralizálódás, másfelől azonban rendkívül sajnálatos, hogy a kulturális földrajz újabb irányzatai egyáltalán nem (vagy csak rövid, elszigetelt említések formájában) jelentek meg a hazai diskurzusokban. Annak ellenére, hogy az 1980-as és ’90-es évek fordulójára az ún. „új kulturális földrajz” vált az angol-amerikai társadalomföldrajz legkurrensebb területeinek egyikévé, a kelet-közép-európai országok geográfusai azóta is kevés hangsúlyt fektettek az irányzattal összefüggésbe hozható főbb kutatási témákra és módszertanokra. A kurzus célja, hogy az új (reprezentációs) kulturális földrajz és a kortárs (nem-reprezentációs vagy több-mint-reprezentációs) kulturális földrajz elméleti alapjainak és főbb kutatási fókuszainak áttekintése révén ezt az űrt (legalább részben) betöltse, különös tekintettel ezen irányzatok újabb és újabb módszertanaira.

Tematika:

1. óra: A kurzus bemutatása, a félév menete és a teljesítés feltételei

2. óra: Empirikus kutatások megtervezésének és megvalósításának lépései

3. óra: A kulturális földrajz (tudomány)története – Visszatekintés dióhéjban

4. óra: A kultúra tárgyiasult formáin túl (I.) – A reprezentáció szerepe a kulturális földrajzban

5. óra: A kultúra tárgyiasult formáin túl (II.) – A performativitás szerepe a kulturális földrajzban

6. óra: A kultúra tárgyiasult formáin túl (III.) – Az érzelmek és affektus szerepe a kulturális földrajzban

7. óra: A kultúra tárgyiasult formáin túl (?) – A kulturális földrajz újramaterializálódásának folyamata

8. óra: A kultúrtáj a vizualitáson túl (I.) – Soundscapes

9. óra: A kultúrtáj a vizualitáson túl (II.) – Smellscapes

10. óra: A kultúrtáj a vizualitáson túl (III.) – Atmospheres

11. óra: A kultúrtáj a vizualitáson túl (IV.) – Depths, volumes

12. óra: Összefoglalás, a kurzus tapasztalatainak megbeszélése

A kurzus teljesítése:

A reprezentációs vagy a több-mint-reprezentációs kulturális földrajz megközelítéseihez kapcsolódó önálló vagy csoportos kutatás elvégzése és az eredmények bemutatása az oktatóval előre egyeztetett kutatási témákban.

Ajánlott irodalom:

Blunt, A. – Gruffudd, P. – May, J. – Ogborn, M. – Pinder, D. (Eds.) (2003): Cultural Geography in Practice. Edward Arnold, London

Cloke, P. – Cook, I. – Crang, P. – Goodwin, M. – Painter, J. – Philo, C. (2004): Practising Human Geography. SAGE, London

Jackson, P. (1989): Maps of Meaning: An Introduction to Cultural Geography. Unwin Hyman, London

Mitchell, D. (2000): Cultural Geography: A Critical Introduction. Blackwell, Oxford

Shurmer-Smith, P. (Ed.) (2002): Doing Cultural Geography. SAGE, London

Vannini, P. (Ed.): Non-Representational Methodologies: Re-Envisioning Research. Routledge, New York

Tolnai Gábor |