Globális gazdaságföldrajz

A szeminárium teljesítéséhez internetes kutatást kell végezni, amely alapján kb. 7-10 oldalas beadandó dolgozat készül, amelyet mindenki előad 20 perces prezentációban. Az előadásokat beszélgetés, vita követi a témában. A kutatás központi témája a tudás maga, annak kritikai szemlélete az internet korában. Mivel a mai globális világ egyik fő letéteményese az internet, a kurzus célja az, hogy a globális gazdaságot az interneten fellelhető tudáshalmaz vizsgálatával járja körül.

Tolnai Gábor |