Urbanisztika

Oktatás célja:

Az urbanisztika a települések településrészek, térségek, fejlesztésére irányuló társadalmi/közhatalmi döntéseket előkészítő tervezéssel, azok megvalósításával, illetve a tervezést megalapozó kutatásokkal foglalkozó multidiszciplináris szakmai tevékenység. A kurzus az interdiszciplináris ismeretek megosztását a szakma vezető szakpolitikai, fejlesztéspolitikai, tervező szakembereinek (építészek, közlekedés- és infrastruktúratervezők, városrendezők, szociológusok, stratégiai tervezők) bevonásával is erősíti. Fontos cél a gyakorlati tapasztalatok bemutatása, a gyakorlatorientált oktatás, a városfejlesztés jelenlegi és jövőbeli trendjeinek, operatív feladatainak megismerése.

Tantárgy tartalma:

 1. Urbanisztika és településtervezés
 2. Városfejlesztés, városmegújítás az EU-ban, Magyarországon
 3. Fenntartható városfejlesztés,
 4. Smart city fejlesztés
 5. Zöld város fejlesztés
 6. Barnamezős fejlesztés
 7. Közösségi tervezés
 8. Stratégiai tervezés a városfejlesztésben
 9. Rendezési tervezés
 10. Városrehabilitáció
 11. Szociális városrehabilitáció, szoft tevékenységek
 12. Operatív városfejlesztés, városfejlesztő társaságok
 13. Városfejlesztés és közlekedésfejlesztés
 14. Városfejlesztés és rendezés a 21. században
 15. Ingatlanfejlesztés

Számonkérési és értékelési rendszere:

Házi dolgozat készítése

Irodalom:

 • Lipcsei Charta (2008) Falu Város Régió, 2, 67–72.
 • Városrehabilitáció 2007-2013-ban Kézikönyv a városok számára (2007)
Tolnai Gábor |