Településszerkezeti vizsgálatok

Kurzusleírás:

A kurzus célja településszerkezeti vizsgálati módszerek megismerése, Budapest városszerkezeti fejlődésének áttekintése (a társadalmi és gazdasági fejlődés kontextusában), majd ezt követően egy választott mintaterület vizsgálata.

Tematika:

 1. Bevezetés a településszerkezeti vizsgálatokhoz
 2. A település mint épített tér, városépítészeti megközelítések
 3. Településmorfológia kutatások
 4. Funkcionális és köztérhasználati vizsgálati módszerek
 5. Buda és Pest városszerkezetének fejlődése 1686-ig
 6. Buda és Pest városszerkezetének fejlődése 1686-1873.
 7. Budapest városszerkezetének fejlődése 1873-1914.
 8. Budapest városszerkezetének fejlődése 1914-1945
 9. Budapest városszerkezetének fejlődése 1945-1989.
 10. Budapest városszerkezetének változásai napjainkban

+ Kutatómunka / terepmunka (+igény szerint konzultáció)

A kurzus teljesítése:

Terepi kutatómunka elvégzése, beszámoló készítése.

Ajánlott irodalom:

 • Meggyes Tamás (2006): Városépítészet. Egyetemi jegyzet (kézirat), BME, Budapest.
 • Nagy Béla (2005): A település az épített világ. B+V Kiadó, Budapest.
 • Jankó Ferenc (2005): A települések belső szerkezetének vizsgálata: a „Mendöl-módszertől” a szociálgeográfiáig. Földr. Közl. 129. (1-2.) pp. 15-30.
 • Csapó Tamás (2016): Település-morfológiai kutatások Mendöl Tibor óta napjainkig. Településföldrajzi Tanulmányok 5. (1.) 1 pp. 17-26.
 • Jan Gehl and Birgitte Svarre (2013): How to study public life. Island Press, Washington - Covelo – London.
Tolnai Gábor |