Varga György

SZEMÉLYES ADATOK
Név: Varga György
Beosztás: Doktorandusz
Végzettség: Geográfus MSc (ELTE, 2020)
Nyelvtudás: Angol, francia
Kutatási terület:

Városföldrajz
Gazdaságföldrajz
Állatföldrajz
Közjószágkutatás

Publikációs tevékenység

A teljes publikációs lista megtekinthető a Magyar Tudományos Művek Tárában

Elérhetőségek

Iroda: Déli Tömb 1.421
Telefonszám:
E-mail cím: gyorgy.varga(kukac)ttk.elte.hu


Közéleti tevékenység, szakmai szervezeti tagság

2014-: Eötvös József Collegium, tag


Szakmai és egyéb elismerések

ELTE III. Tudománykommunikációs Verseny, tudománynépszerűsítő cikk kategória (Kooperatív Doktori Program) – 1. helyezés, 2021

Magyar Urbanisztikai Társaság Diplomadíj, 2021

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj, 2017/2018, 2018/2019 tanév

STAT WARS UNI statisztikai verseny – 2. helyezés, 2018

Kar Kiváló Hallgatója (ELTE TTK), 2017

OTDK – 2. helyezés, 2017

TDK – 1. helyezés, 2016

V. Nemerkényi Antal Országos Földrajzverseny – 1. helyezés, 2014

Kiváló Ifjú Geográfus Oklevél, 2013

Konferenciák, szakmai fórumok

2021.09.24. X. Magyar Földrajzi Konferencia (online, előadás) A társállattartás területisége és fejlesztéspolitikai vonatkozásai
2021.06.17–18. Dimenziók V. konferencia (online, előadás) Az állatmenhelyek története Magyarországon

2021.04.19.

MUT Juniorkonferencia (online előadás)

Újfajta közterület-használati kihívások Budapest többszintű önkormányzati rendszerében

2018.11.9.

3. Partium-konferencia, Nagyvárad (előadás, társelőadó)

A térszerkezeti ábrák elméleti háttere, valamint gyakorlati jellemzői a Debrecen–Nagyvárad térség példáján

2017.12.5-6.

Normalisták a Collegiumban – élő hagyomány/ Normaliens au Collège Eötvös: une tradition vivante, Budapest (előadás)

Focalisations changeantes? Les relations économiques extérieures des pays de Visegrád avec le monde non-européen

2017.08.25.

Geopolitikai Konferencia, Sopron (előadás)

Új irányok? A V4-ek külgazdasági kapcsolatai az Európán kívüli világgal

2017.07.12-15.

IV. Kárpát-medencei Szakkollégiumi Konferencia, Budapest (előadás)

Külkereskedelmi kapcsolatok a visegrádi országok és az Európán kívüli világ között az európai uniós csatlakozástól napjainkig

2017.05.05.

Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíjasainak szervezett konferencia, Budapest (előadás)

Változó súlypontok? A visegrádi országok külkereskedelmének alakulása az Európán kívüli világgal az európai uniós csatlakozástól napjainkig.

2017.04.28-29.

XVIII. Eötvös Konferencia, Budapest (előadás)

Pénz a távolból? Működőtőke-áramlások alakulása a visegrádi országok és az Európán kívüli világ között

2017.04.7-8.

VI. Eötvözet Konferencia, Szeged (előadás)

Felértékelődő kapcsolatok? Kereskedelem és működőtőke-áramlás a visegrádi országok és az Európán kívüli világ között

2017.03.18-19.

XXII. Bolyai Konferencia, Budapest (poszter)

A gazdasági válság hatása a visegrádi országok és az Európán kívüli világ közötti kereskedelem alakulására