Kukely György

SZEMÉLYES ADATOK
 
Név: Kukely György
Beosztás: Egyetemi adjunktus
Végzettség:

Geográfus (ELTE, 2001; Ecole Normale Superieure, Franciaország, 2005)

 

Bányavállalatok műszaki, közgazdasági és menedzsment szakértője (Lotaringiai Műszaki Egyetem, Franciaország, 2005)

 

Közgazdász (BME, 2015)

Tudományos fokozat: PhD (ELTE Földtudományi DI, 2009)
Nyelvtudás: Francia (felsőfok), angol (középfok)
Kutatási terület: Gazdaságföldrajz
Területfejlesztés

Publikációs tevékenység

A teljes publikációs lista megtekinthető a Magyar Tudományos Művek Tárában.

10 legfontosabb publikáció:

1. Kukely, György – Aba, Attila – Fleischer, Tamás (2017) New framework for monitoring urban mobility in European cities. = Transportation Research Procedia 24 pp. 155-162.

2. Kukely György – Zábrádi Zsolt – Jancsó Tamás (2017) A fejlesztéspolitika területfejlesztési eredményei a gazdasági válságot követően. = Falu Város Régió 1 : 2017 pp. 52-62.

3. Kukely György (2016) Integrált városfejlesztés: opció vagy fikció? = Falu Város Régió 2016 : 2 pp. 156-161.

4. Kukely György - Zábrádi Zsolt (2016) Két keréken a városban: a kerékpározás reneszánsza. = Falu Város Régió 2016 pp. 56-59.

5. Kukely György (2009): Területfejlesztés és gazdaságfejlesztés – recesszióban. = Falu-Város-Régió, 2009 3.sz. pp. 100-105.

6. Barta Györgyi – Czirfusz Márton – Kukely György (2008): Re-industrialization – worldwide aspects and the Hungarian example = European Spatial Research and Policy 2. Vol 15.

7. Barta Györgyi – Czirfusz Márton – Kukely György (2008): Újraiparosodás a nagyvilágban és Magyarországon. = Tér és Társadalom 4. pp. 1-20.

8. Barta Györgyi – Kukely György – Lengyel Balázs – Ságvári Bence (2007): Magyarország a globális K+F térképén. Fejlődő országok a multinacionális vállalatok változó K+F stratégiájában. = Tér és Társadalom, 2007 3. pp. 31-50.

9. Kukely György (2006): A nagyvárosok felértékelődése a külföldi működőtőke-beruházások telephelyválasztásában. = Tér és Társadalom, 2006 4. sz. pp. 111-126.

10. Kukely György – Barta Györgyi – Beluszky Pál – Győri Róbert (2006): Barnamezős területek rehabilitációja Budapesten. = Tér és Társadalom, 2006 1. sz. pp. 57-72.

Elérhetőségek

Iroda: Déli Tömb 1.407
Telefonszám: +36 (1) 3722500/175x
E-mail cím: kukelygyorgy(kukac)yahoo.com

Oktatási tevékenység

  • Gazdaságföldrajz
  • Regionális gazdaságfejlesztés
  • Urbanisztika

Közéleti tevékenység, szakmai szervezeti tagság

Magyar Földrajzi Társaság, tag