Kukely György

Kukely György

SZEMÉLYES ADATOK
 
Beosztás: egyetemi adjunktus
Végzettség: geográfus (2001)
(terület- és településfejlesztő szakirány)
Tudományos fokozat: PhD
Nyelvtudás: angol, francia
Kutatási terület: Gazdaságföldrajz
Területfejlesztés

Publikációs tevékenység

A teljes publikációs lista megtekinthető a Magyar Tudományos Művek Tárában.

10 legfontosabb publikáció:

Kukely György (2013) Az elérhetőség szerepe az ipari parkok és térségük fejlődésében. = Kiss Éva (szerk.) A hazai ipari parkok különböző dimenzióban pp. 276-293.

Kukely György (2010): Állami eszközök hatása a kis- és középvállalkozások fejlődésére. = Falu-Város-Régió, 2010 1.sz. pp.57-59.

Kukely György (2009): Területfejlesztés és gazdaságfejlesztés – recesszióban. = Falu-Város-Régió, 2009 3.sz. pp. 100-105.

Barta Györgyi – Czirfusz Márton – Kukely György (2008): Re-industrialization – worldwide aspects and the Hungarian example = European Spatial Research and Policy 2. Vol 15.

Barta Györgyi – Czirfusz Márton – Kukely György (2008): Újraiparosodás a nagyvilágban és Magyarországon. = Tér és Társadalom 4. pp. 1-20.

Kukely György (2008): A gazdaságfejlesztési célú állami és európai uniós támogatások szerepe az ipari térszerkezet formálódásában. = Területi Statisztika 2008 2. pp. 111-135.

Barta, Györgyi – Kukely, György (2007): The role of foreign direct investments in Hungary’s regional development. = Moravian Geography Report, 2007 2. pp. 2-12.

Barta Györgyi – Kukely György – Lengyel Balázs – Ságvári Bence (2007): Magyarország a globális K+F térképén. Fejlődő országok a multinacionális vállalatok változó K+F stratégiájában. = Tér és Társadalom, 2007 3. pp. 31-50.

Kukely György (2006): A nagyvárosok felértékelődése a külföldi működőtőke-beruházások telephelyválasztásában. = Tér és Társadalom, 2006 4. sz. pp. 111-126.

Kukely György – Barta Györgyi – Beluszky Pál – Győri Róbert (2006): Barnamezős területek rehabilitációja Budapesten. = Tér és Társadalom, 2006 1. sz. pp. 57-72.

Elérhetőségek

Iroda: Déli Tömb 1.407
Telefonszám: +36 (1) 3722500/175x
E-mail cím: kukelygyorgy(kukac)yahoo.com

Oktatási tevékenység

Regionális gazdaságfejlesztés
Mezőgazdaság földrajza
Ipar- és közlekedésföldrajz
Kína és a világgazdaság. Modern gazdaságföldrajzi problémák Kína példáján

Közéleti tevékenység, szakmai szervezeti tagság

Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület, tag
Magyar Földrajzi Társaság, tag