Gyuris Ferenc

SZEMÉLYES ADATOK
 Név: Gyuris Ferenc
 Beosztás: Egyetemi docens, tanszékvezető
 Végzettség: Geográfus szak (ELTE, 2008)
Angol földrajzi szakfordító (ELTE, 2007)
 Tudományos fokozat: Földrajz PhD (Heidelberg, 2012)
Habilitáció (ELTE, 2019)
 Nyelvtudás: Angol, német
 Kutatási területek:

Térbeli társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségek
A szocializmus és posztszocializmus földrajza (kiemelten: Kína, Oroszország, Magyarország)
Tudásföldrajz
A földrajztudomány története, elmélete

Részletes szakmai önéletrajz 

Publikációs tevékenység 

A teljes publikációs lista megtekinthető a Magyar Tudományos Művek Tárában.

Monográfia, szerkesztett kötet:

Gyuris, F.–Michel, B.–Paulus, K. (eds.) (2022): Recalibrating the Quantitative Revolution in Geography: Travels, Networks, Translations. Routledge, London–New York. 242 p. (URL)

Travis, C.–Ludlow, F.–Gyuris F. (eds.) (2020): Historical Geography, GIScience and Textual Analysis: Landscapes of Time and Place. Springer, Cham. 272 p. (URL)

Gyuris F. (2014): The Political Discourse of Spatial Disparities: Geographical Inequalities Between Science and Propaganda. Springer, Cham. 381 p. (URL)

További fő tanulmányok:

Gyuris F.–Jobbitt, S.–Győri R. (2024): Hungarian Geography between 1870 and 1920: Negotiating empire and coloniality on the global semiperiphery. Annals of the American Association of Geographers 114 (4). pp. 652–670. (URL)

Gyuris F. (2022): Diversifying dependencies? Hungary, the EU, and the multifaceted geopolitics of Chinese infrastructure investments. In: Schindler, S.–DiCarlo, J. (eds.): The Rise of the Infrastructure State: How US-China Rivalry Shapes Politics and Place Worldwide. Bristol, Bristol University Press. pp. 254–266. (URL)

Gyuris F. (2019): Ideology, spatial planning, and rural schools: From interwar to Communist Hungary. In: Jahnke, H.–Kramer, C.–Meusburger, P. (eds.): Geographies of Schooling. Springer, Cham. pp. 97–124. (URL)

Gyuris F. (2018): Geographies of development in the twenty-first century. In: Solarz, M. W. (ed.): New Geographies of the Globalized World. Routledge, Abingdon–New York. pp. 30–53. (URL)

Gyuris F. (2017): Urban inequality: Approaches and narratives. In: Gerhard, U.–Hoelscher, M.–Wilson, D. (eds.): Inequalities in Creative Cities. Palgrave Macmillan, New York, pp. 41–76. (URL)

Győri R.–Gyuris F. (2015): Knowledge and power in Sovietized Hungarian geography. In: Meusburger, P.–Gregory, D.–Suarsana, L. (eds.): Geographies of Knowledge and Power. Springer, Dordrecht. pp. 203–233. (URL)

Gyuris F. (2014): Basic education in Communist Hungary. A commons approach. International Journal of the Commons 8(2). pp. 531–553. (URL)

 

Elérhetőségek

Iroda: Déli Tömb 1.406
Telefonszám: +36-1-372-2500 / 8129
E-mail cím: ferenc.gyuris(kukac)ttk.elte.hu

Oktatási tevékenység

Bevezetés a társadalomföldrajzba EA

Gazdaságföldrajz GY

Globális gazdaságföldrajz GY

Magyarország társadalom- és gazdaságföldrajza I. EA

Új társadalomföldrajzi kutatási irányzatok és módszerek EA

Változó megközelítések a területi egyenlőtlenségek kutatásában EA

A szocializmus és posztszocializmus földrajzai/The geographies of socialism and post-socialism (doktori óra)

Területi egyenlőtlenségi kutatások/Spatial disparity research (doktori óra)

Víz, társadalom, gazdaság/Water, Society, Economy (doktori óra)

Approaches to Spatial Disparities (ERASMUS)

A tudás földrajzai GY, Alföldi települések morfológiája GY, Hatalom és földrajz GY (ELTE Eötvös József Collegium, nem minden évben)


Közéleti tevékenység, szakmai szervezeti tagság

Szakfelelősség:

Geográfus MSc

Szakkollégiumi műhelyvezetés:

ELTE Márton Áron Szakkollégium, Természettudományi Műhely

Szerkesztői tevékenység:

Hungarian Geographical Bulletin (recenziószerkesztő)

Springer Historical Geography and Geosciences könyvsorozat (tanácsadó sorozatszerkesztő)

Espaço e Economia: Brazilian Journal of Economic Geography (szerkesztőbizottsági tag)

Erasmus+ ICM oktatói és hallgatói mobilitás, akadémiai koordinátor (szerződés a következő partnerintézményekkel):

  • Tarasz Sevcsenko Kijevi Nemzeti Egyetem, Ukrajna (földtudományok)
  • Ivane Javakhishvili Tbiliszi Állami Egyetem, Georgia (Grúzia) (földtudományok)

Tagság:

American Association of Geographers, Heidelbergi Földrajzi Társaság, Magyar Földrajzi Társaság

ELTE TTK FFI Intézeti Tanács + Stratégiai és Költségvetési Bizottság

MTA X. Osztály Földrajzi I. Bizottság, MTA X. Osztály Gazdaságföldrajzi Albizottság


Díjak, szakmai elismerések

Bolyai Emléklap, Magyar Tudományos Akadémia (2023)

Szádeczky-Kardoss Elemér Díj, MTA Földtudományok Osztálya (2018)

Rektori Kiválósági Különdíj, ELTE (2016)

Junior Prima Díj, Magyar Tudomány kategória (2015)

Ifjúsági Szakirodalmi Nívódíj, Magyar Földrajzi Társaság (2014)

Eötvös Collegiumért Díj (2009)

A Kar Kiváló Hallgatója, ELTE TTK (2005, 2006, 2007, 2008)

Köztársasági Ösztöndíj (2005–2006, 2006–2007, 2007–2008)

Kiváló Ifjú Geográfus Oklevél, Magyar Földrajzi Társaság (2002)


Kutatási projektekben való részvétel

Témavezetőként:

DAAD (3 hónap) 2015 (Grenzrevisionen als Zivilisierungsprojekt: Politische Raumbilder in der ungarischen Geographie in der Zwischenkriegszeit)

Erdős Pál Fiatal Kutatói Ösztöndíj 2014 (Területi egyenlőtlenségek a szocialista és poszt-szocialista Kelet- és Kelet-Közép-Európában)

Herzog Ernst Ösztöndíj, Thyssen Stiftung (1 hónap) 2016 (Geopolitical imaginations of East Central Europe in German maps during World War I and the interwar period)

Landesgraduiertenförderung Ösztöndíj, Baden-Württemberg (30 hónap) 2010–2012

MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 2019–2022 (A magyar földrajztudomány változó helyzete a nemzetközi tudományos térben)

NKFIH Posztdoktori Kiválósági Program 2016–2017 (New spatial disparities after the global crisis)

ÚNKP (Bolyai+) 2017–2018 (Gazdasági és politikai válságok hatása a fejlettség területi egyenlőtlenségeire)

ÚNKP (Bolyai+) 2019–2020 (A tudás globális mobilitásának kapcsolata a regionális és lokális gazdasági fejlődéssel)

ÚNKP (Bolyai+) 2020–2021 (Az új globális gazdasági trendek tanulságai a hazai gazdaságföldrajzi kutatás és oktatás szempontjából)

ÚNKP (Bolyai+) 2021–2022 (Regionális gazdasági növekedés Kínában és Oroszországban)

Résztvevőként:

OTKA K67981 2008–2010 (Gazdasági növekedés – területi egyenlőtlenségek – működőtőke-áramlás Kínában)

OTKA K83563 2011–2014 (Stimulus programok egyenlőtlen térbeli hatása a migrációra és az átalakulás dinamikájára)

NKFIH K115932 2015–2019 (Hatalmi viszonyok, a gazdasági válságokra adott állami reakciók, túlfűtött beruházások és ezek ciklusai a pártállamokban Kína példáján)


Konferenciák, szakmai előadások

80 db előadás/panelrészvétel tudományos konferenciákon, ebből 41 db külföldön, 11 országban. (Meghívottként/felkértként többek között: Boston, Graz, Heidelberg, Manchester, Moszkva, New Orleans, Peking, Urbana-Champaign, Washington DC.)

További 60 db szakmai előadás és 2 db teljes kurzus külföldi egyetemeken, kutatóintézetekben (Dél-Korea, Egyesült Királyság, Észtország, Franciaország, Kína, Lengyelország, Mexikó, Németország, Románia, Ukrajna, USA), 20 db Magyarországon (ELTE-n kívül).

2 db nemzetközi konferencia (Budapest, Kiel), valamint 6 db konferencia-szekció szervezése, társszervezése (Bonn, Budapest, Eichstätt, Freiburg, London, New Orleans).