Gordos Tamás

SZEMÉLYES ADATOK
 Név: Gordos Tamás
 Beosztás: Egyetemi adjunktus
 Végzettség: Geográfus (ELTE, 1998)
Történelem tanár (ELTE, 2001)
 Tudományos fokozat: PhD (ELTE Földtudományi DI, 2008)
 Nyelvtudás: Angol, orosz
 Kutatási terület: Területfejlesztés
Területi folyamatok elemzése
Fejlesztéspolitika

Publikációs tevékenység

A teljes publikációs lista megtekinthető a Magyar Tudományos Művek Tárában.

10 legfontosabb publikáció:

Szabó Pál – Gordos Tamás (2015): The effects of changing possibilities of urban development on the waterfront development in Budapest. In: Modern Challenges of Regional Research – European, National, Regional and Local Perspective. Warsaw.

Gordos Tamás (2013): Bevezetés (Fogalmi lehatárolás – a fenntartható fejlődés). In: Fenntartható fejlesztés - várostervezéséi útmutató. Szerk.: Dr. Lukovich Tamás – Mogyorósi Katalin. TERC. Budapest.

Gordos Tamás (2009): A területfejlesztés intézményrendszerének és eszközeinek fejlődése és problémái, régiós szemszögből. In: Falu, Város, Régió 3. szám.

Gordos Tamás (2008): A területfejlesztés és eszközei a Közép-magyarországi régióban. In: Közép-magyarországi mozaik. Szerk.: Szabó Szabolcs. Társadalom és Gazdaságföldrajzi Tanulmányok 3. ELTE Trefort kiadó. Budapest. pp. 121-160.

Gordos Tamás (2007): Az Európai Uniós támogatások kistérségi megoszlása a Közép-magyarországi régióban. In: Comitatus 1-2. szám.

Gordos Tamás – Hantos Zoltán (2005): Az innovatív vállalkozások kérdőíves felmérésének eredményei a Közép-magyarországi régióban. In: Területi Statisztika 2. szám.

Gordos Tamás – Kígyóssy Gábor (2004): Elkészült az „Innovációs térkép”. A Közép-dunántúli és a Közép-magyarországi Régió innovációs helyzetelemzésének elfogadása. In: Falu, Város, Régió 1-2. szám.

Gordos Tamás (2002): Esettanulmányok. In: Főutca Kézikönyv. Pro Régió Ügynökség Kiadása. Budapest. pp. 97-109. Készült az FVM Országos Területfejlesztési Központ támogatásával.

Gordos Tamás – Dr. Lukovich Tamás (2002): A Közép-Magyarországi Régió Stratégiai Terve. In: Falu, Város, Régió 1. szám.

Gordos Tamás (2000): A városmarketing néhány kérdése. In: Tér és Társadalom 2-3. szám.

Elérhetőségek

Iroda: Déli Tömb 1.409, időpont-egyeztetés alapján
Telefonszám: +36 1 471 8955
E-mail cím: gordos.tamas(kukac)ttk.elte.hu

Oktatási tevékenység

Területfejlesztés I. (BSc)
Fejlesztéspolitika és területi tervezés-értékelés (MSc)
Fejlesztéspolitika és területfejlesztés (MSc)
Projektmenedzsment (MSc)
Projekt előkészítés és pályázatírás (spec. koll.)


Közéleti tevékenység, szakmai szervezeti tagság

Magyar Földrajzi Társaság, tag