Farkas György

SZEMÉLYES ADATOK
 Név: Farkas György
 Beosztás: Egyetemi mestertanár
 Végzettség: Geográfus - kartográfus (Komenský Egyetem, Pozsony, 1994)
 Tudományos fokozat: PhD (ELTE Földtudományi DI, 2003)
 Nyelvtudás: Angol, szlovák (cseh)
 Kutatási terület: Társadalomföldrajz – etnikai földrajz, politikai földrajz

Publikációs tevékenység

A teljes publikációs lista megtekinthető a Magyar Tudományos Művek Tárában

Elérhetőségek

Iroda: Déli Tömb 1.409
Telefonszám: +36 (1) 3722500/1751
E-mail cím: gyorgy.farkas(kukac)ttk.elte.hu

Oktatási tevékenység

Népesség- és településföldrajz EA+Gy
Szociálgeográfia EA
Politikai földrajz EA
Új földrajzi kutatási irányzatok és módszerek EA+Gy
Társadalmi-gazdasági fejlődés a Kárpát-medencében EA
Nemzetiségek helyzete Szlovákiában EA
Geography of Hungary - The Hungarian Geography (ERASMUS)

Közéleti tevékenység, szakmai szervezeti tagság

Magyar Földrajzi társaság, tag
MTA köztestületi tag

Egyéb

ELTE TTK FFI Intézeti Tanács, tag
Szigorlati Bizottság, tag