Bottlik Zsolt

SZEMÉLYES ADATOK
Név: Bottlik Zsolt
Beosztás: Egyetemi docens
Végzettség: Középiskolai földrajz tanár (ELTE, 1995)
Tudományos fokozat: PhD (ELTE Földtudományi DI, 2001)
Habilitáció (ELTE, 2012)
Nyelvtudás: Orosz (felsőfok), német (felsőfok)
Kutatási terület: Társadalomföldrajz - népességföldrajz, etnikai földrajz, politikai földrajz

Publikációs tevékenység

A 10 legfontosabb publikáció megtekinthető az Országos Doktori Tanács adatbázisában.
A teljes publikációs lista megtekinthető a Magyar Tudományos Művek Tárában

Elérhetőségek

Iroda: Déli Tömb 1.405
Telefonszám: 
E-mail cím: agria(kukac)gmx.net

Oktatási tevékenység

Előadások:

Etnikumok és vallások földrajza (BSc)
Európa regionális társadalomföldrajza II. (BSc)
Európán kívüli országok társadalomföldrajza II. (MSc)

Gyakorlatok:

MsAccess adatbázis építés (MSc, Geoinformatika szakirány)
Etnikai földrajzi térképezés és elemzés (MSc)
A posztszovjet térség etnikai kisebbségei (TáTK)

Speciális kollégiumok:

Regionális folyamatok a Balkánon
Etnikai földrajzi kutatások módszertana
A posztszovjet térség etnikai kisebbségei
Etnikai térképek Oroszországban és a posztszovjet régióban

Doktori képzés

A posztszovjet térség geopolitikai és etnikai földrajzi vizsgálata
Az etnikai földrajzi kutatások alapfogalmai és módszertana
Regionális folyamatok a Balkánon


Közéleti tevékenység, szakmai szervezeti tagság

Magyar Földrajzi Társaság, tag

Etnikai- és Vallásföldrajzi Műhely, műhelyvezető


Kutatási projektek

Témavezető
„Nemzetiségek a mai Magyarországon” (2001. szeptember 01. – 2002. augusztus 31. – Pro Renovanda Cultura Hungarie alapítvány TF 2001/2). A projekt témavezetőjeként a mai Magyarországon élő 13 bevett kisebbség földrajzi vonatkozásait vizsgáltam
„A Kisalföld történeti földrajzi vizsgálata” (2004. január 01 – 2006. december 31. – OTKA T 046258 FT - 2). Elsősorban a vizsgált térség etnikai térszerkezetét kutattam történelmi dimenziókba ágyazva a XVIII. századtól napjainkig.
„Tér és etnikum” (2003. szeptember 01. – 2006. augusztus 31 – BOLYAI ösztöndíj). A projektben a hazai bevett nemzetiségek etnikai térszerkezetének változásait dolgoztam föl a XX. században, különös tekintettel az Ezredforduló folyamataira.
„A poszt-szovjet után (?): A változó kelet-európai pufferzóna társadalmi folyamatainak földrajzi vizsgálata” (2017.10.01-2020.09.30 – OTKA FT 2124291)
 

Résztvevő
„A magyarországi német kisebbség etnikai földrajza (különös tekintettel a Dunántúli középhegység területére” (2000. január 01 – 2002. december 31. – OTKA T032741 FT - 2) A projektben leginkább az adatgyűjtés és adatbázis építés volt a feladatom.
„Auswirkungen der Privatisierung von Staatbetrieben in der Tschechischen Republik und Ungarn” – FOROST - Forschungsprojekt 2003 Universität Bayreuth. A Bajorország álta támogatott projektben a provatizált vállalatok 1990 - es utját tudakoló kérdőíves adatgyűjtésben vettem részt.
„Minderheiten in Ost- und Südosteuropa” (2002 január 01. – 2003. december 31.) – FOROST - Forschungsprojekt Sudostinstitut, München. A projektben egy, a magyarországi német kisebbségre vonatkozó adatbázis összeállítása és különböző térképi megjelenítése volt a feladatom.
„A Bánát helye és szerepe a Kárpát medence földrajzi munkamegosztásában 1718 – 2000 között” (2004. január 01. – 2007. december 31. – OTKA T046807 FT - 2) Leginkább a térség etnikai térszerkezetének vizsgálata, valamint a vizsgált folyamatok etnikai hátterének feltárását segítettem.
„A Kárpát-medencei kisebbségi magyar lakta települések és régiók a 20. században. Etnikai térszerkezeti, közigazgatási és nyelvi folyamatok. A magyar kisebbségek településszintű integrált adatbázisa” (2002. január 01 – 2005. december 31. NKFP 5/044/2002; MTA FKI)
„Magyarország etnikai földrajza és a recens etnikai térfolyamatok vizsgálata a szomszédos országokban” (2005. január 01. – 2009. december 31. – OTKA T049567 FT-2; MTA FKI)
„Karsztos és nem karsztos tájak komplex (természet- és társadalomföldrajzi) összehasonlító vizsgálata a modern környezeti posszibilizmus nézőpontjából” (2012. szeptember 01. – 2015. augusztus 31. – OTKA T0104811; ELTE TTK)
„Térinformatikai rendszer kiépítése Magyarország és az Osztrák-Magyar Monarchia történetének tanulmányozásához” (2015.01.01. – 2017.12.31 – OTKA TRT111766)
„Karsztos nemzeti parkok változó szerepe az ember-környezet kapcsolatokban, regionális összehasonlítás alapján” (2017.10.01-2021.09.30 – OTKA FT2124497)