Berki Márton

SZEMÉLYES ADATOK
 Név: Berki Márton
 Beosztás: egyetemi adjunktus
 Végzettség: geográfus (2009)
 Tudományos fokozat: PhD (2014)
 Nyelvtudás: angol (felsőfok), német (középfok)
 Kutatási területek:

Városföldrajz
Városszociológia
Kulturális földrajz
Térelméletek

Publikációs tevékenység 

A teljes publikációs lista megtekinthető a Magyar Tudományos Művek Tárában.

Elérhetőségek

Iroda: Déli Tömb 1.407
Telefonszám: +36-1-372-2500 / 1749
E-mail cím: marton.berki(kukac)ttk.elte.hu

Oktatási tevékenység

Városkutatás EA (BSc)
Kulturális földrajz EA (BSc)
Kulturális földrajz GY (BSc)
Népesség- és településföldrajz GY (BSc)
Városkutatási szakszeminárium GY (MSc)
A kulturális földrajz módszerei GY (MSc)
Post-socialist urban transformation in Hungary (angol nyelven)
Geography of Hungary – The Hungarian geography (angol nyelven)
A városkutatás új irányzatai (PhD kurzus)
A kulturális földrajz új irányzatai (PhD kurzus)
New approaches to urban studies (PhD kurzus, angol nyelven)
New approaches to cultural geography (PhD kurzus, angol nyelven)

Közéleti tevékenység, szakmai szervezeti tagság

International Critical Geography Group, member of the Steering Committee
Magyar Földrajzi Társaság, tag
Kritikai Városkutatás Műhely, tag

Kutatási projektekben való részvétel

„Social Polarisation in the New Town Regions of Hungary and Central Europe: Impacts of Transition and Globalisation” (OTKA K 106169, futamidő: 2013. január – 2016. június)
„Társadalmi konfliktusok – Társadalmi jól-lét és biztonság – Versenyképesség és társadalmi fejlődés” (TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0069, futamidő: 2013. március – 2015. február)
„Kortárs térelméletek közép-kelet-európai kontextusban” (OTKA K 115870, futamidő: 2015. szeptember – 2018. február)
„A poszt-szovjet után (?): A változó kelet-európai pufferzóna társadalmi folyamatainak földrajzi vizsgálata” (OTKA K 124291, futamidő: 2017. október – 2020. szeptember)