Berki Márton

SZEMÉLYES ADATOK
 Név: Berki Márton
 Beosztás: Egyetemi adjunktus
 Végzettség: Geográfus szak (ELTE, 2009)
 Tudományos fokozat: PhD (ELTE Földtudományi DI, 2014)
 Nyelvtudás: Angol (felsőfok), német (középfok)
 Kutatási területek:

Városföldrajz, városszociológia, kulturális földrajz, térelméletek

Publikációs tevékenység 

A teljes publikációs lista megtekinthető a Magyar Tudományos Művek Tárában.

Elérhetőségek

Iroda: Déli Tömb 1.407
Telefonszám: +36-1-372-2500 / 1749
E-mail cím: marton.berki(kukac)ttk.elte.hu

Oktatási tevékenység

 • Városkutatás EA (BSc)
 • Kulturális földrajz EA (BSc)
 • Városkutatási szakszeminárium GY (MSc)
 • A kulturális földrajz módszerei GY (MSc)
 • Post-socialist urban transformation in Hungary (angol nyelven)
 • Geography of Hungary – The Hungarian geography (angol nyelven)
 • A városkutatás új irányzatai (PhD kurzus)
 • A kulturális földrajz új irányzatai (PhD kurzus)
 • New approaches to urban studies (PhD kurzus, angol nyelven)
 • New approaches to cultural geography (PhD kurzus, angol nyelven)

Közéleti tevékenység, szakmai szervezeti tagság

 • az International Critical Geography Group (ICGG) operatív bizottságának tagja (member of the Steering Committee)

 • a Cities After Transition (CAT) kutatói hálózat tagja

 • a Magyar Földrajzi Társaság tagja

 • az American Association of Geographers (AAG) tagja

 • a Kritikai Városkutatás Műhely tagja

 • az ELTE Városkutató Tudományos Műhely alapító tagja

 • az ELTE Etnikai- és Vallásföldrajzi Műhely tagja

 • az ELTE TTK FFI Intézeti Tanácsának tagja

 • az ELTE TTK FFI Tudományos és Tudománykommunikációs Bizottságának tagja

 • az MTA X. Osztály, Társadalom-földrajzi Tudományos Bizottság, Gazdaságföldrajzi Albizottság tagja

 • az ELTE TTK FFI rekrutációs koordinátora

 • az ELTE TTK egészének rekrutációs koordinátora a karközi Rekrutációs Egyeztető Bizottságban


Kutatási projektekben való részvétel

 • „Social Polarisation in the New Town Regions of Hungary and Central Europe: Impacts of Transition and Globalisation” (OTKA K 106169, futamidő: 2013. január – 2016. június)
 • Társadalmi konfliktusok – Társadalmi jól-lét és biztonság – Versenyképesség és társadalmi fejlődés” (TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0069, futamidő: 2013. március – 2015. február)
 • „Kortárs térelméletek közép-kelet-európai kontextusban” (OTKA K 115870, futamidő: 2015. szeptember – 2018. február)
 • „A poszt-szovjet után (?): A változó kelet-európai pufferzóna társadalmi folyamatainak földrajzi vizsgálata” (OTKA K 124291, futamidő: 2017. október – 2022. június)
 • „Smart Communities 2.0 – How to be smart in the countyside?” (Interreg SKHU/1902/4.1/027, futamidő: 2020. október – 2022. január)
 • „Marginalizált tértapasztalatok az egyenlőtlen földrajzi fejlődés kontextusában” (OTKA K 138713, futamidő: 2021. szeptember – 2025. szeptember)

Díjak, szakmai elismerések

Kimagasló oktatási tevékenységéért az ELTE TTK dékánja 2018-ban a Kar Kiváló Oktatója elismerésben részesítette.