Új utakon - közös workshop a Társadalomtudományi Karral

Tolnai Gábor | 2022.11.03.
Új utakon - közös workshop a Társadalomtudományi Karral

Az ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszéke és az ELTE TáTK szeretettel meghív minden érdeklődőt az Új utakon. Társadalomföldrajzi kutatások a 21. század Magyarországán. c. workshopra. 

Időpont: 2022. november 10. 09:30 - 14:00

Helyszín: ELTE TáTK Kari Tanácsterem (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a, 0.100C)

A workshop során az érdeklődők egy-egy előadáson keresztül betekintést nyerhetnek a tanszékünkön folyó társadalomföldrajzi kutatási projektekbe, meghallgathatják az ELTE TáTK kutatóinak kapcsolódó korreferátumait, és bekapcsolódhatnak azokba a beszélgetésekbe, melyek során a két kar munkatársai új perspektívákkal gazdagítják egymás látókörét.

Az előadások többek között a térkonstrukciók identitástermelő képességének vizsgálatát, a modernkori természetátalakításokat kísérő politikai konfliktusokat, a 19. századi magyar geográfusok gyarmatosítással kapcsolatos nézőpontját, a párizsi béketárgyalásokon elhangzó csehszlovák „hídfő"-követeléseket, a városi tér emlékezetpolitikai célú alakításának módszereit, a társállattartás térhasználati kérdéseit, illetve a fővárosi agglomeráció növekedésének következményeit járják körül.

PROGRAM

09:30–09:45 Bottlik Zsolt, Gyuris Ferenc (ELTE TTK) és Prónai Csaba (ELTE TáTK): Bevezető gondolatok
TÁRSADALOMELMÉLET
09:50–10:15

Barta Géza (PhD-hallgató, ELTE TTK FFI, Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék): Territorialitás, lokalitás, identitás

Az előadásra Kiss Máté (egyetemi tanársegéd, ELTE TáTK Kulturális Antropológia Tanszék) korreferál.

TUDOMÁNYTÖRTÉNET, TUDOMÁNYFÖLDRAJZ
10:20–10:45

Gyuris Ferenc (habil. tszv. egyetemi docens, ELTE TTK FFI, Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék): Hogyan látták a 19. század végi magyar geográfusok az európai nagyhatalmak tengerentúli gyarmatosító politikáját?

Az előadásra Soltész Béla (egyetemi adjunktus, Emberi Jogi és Politikatudományi Tanszék) korreferál.

10:50–11:15

Farkas György (egyetemi adjunktus, ELTE TTK FFI, Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék): Meg nem vívott „hídfőcsaták”?

Az előadásra Nagy Alíz (egyetemi adjunktus, Emberi Jogi és Politikatudományi Tanszék) korreferál.

EMBER ÉS KÖRNYEZET
11:20–11:45

Jankó Ferenc (habil. egyetemi docens, ELTE TTK FFI, Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék): Környezeti ügyek a rendszerváltás utáni Magyarországon

Az előadásra Gébert Judit (egyetemi adjunktus, Társadalomkutatások Módszertana Tanszék) korreferál.

11:50–12:15

Varga György (PhD-hallgató, ELTE TTK FFI, Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék): A társállattartás földrajzai Magyarországon

Az előadásra Barna Orsolya (PhD-hallgató, Szociológia Doktori Iskola, Interdiszciplináris Társadalomkutatások Program) korreferál.

VÁROSFÖLDRAJZ
12:20–12:45

Berki Márton (egyetemi adjunktus, ELTE TTK FFI, Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék) és Bottlik Zsolt (egyetemi docens, ELTE TTK FFI, Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék): A hatalom térkialakítása a posztszovjet városi térben – Chişinău (Moldova) és Lviv (Ukrajna) példáján

Az előadásra Szabó Miklós (egyetemi adjunktus, Kisebbségpolitika Tanszék) korreferál.

TERÜLETFEJLESZTÉS
12:50–13:15

Gordos Tamás (egyetemi adjunktus, ELTE TTK FFI, Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék): Hol a határ? – A fővárosi agglomeráció térbeli növekedésének aktuális kérdései

Az előadásra Berta Gergő (PhD-hallgató, Szociológia Doktori Iskola, Interdiszciplináris Társadalomkutatások Program) korreferál.

 

PÓDIUMBESZÉLGETÉS
13:20–13:50

Tanulságok, következtetések, jövő

Vezeti: Gyuris Ferenc (ELTE TTK) és Prónai Csaba (ELTE TáTK)

Elérhető a workshop plakátja, valamint részletes programja, az elhangzó előadások absztraktjaival.