Terepgyakorlati felkészítő szeminárium

OktatóBerki Márton és Tolnai Gábor

A kurzus célja:
A tárgy a nyári terepgyakorlati munka elméleti megalapozása speciális kollégium formájában. A tárgy célja a terepi adatgyűjtés módszereivel való megismerkedés, illetve az aktuális vizsgálati terület sajátosságainak áttekintése, általános – földrajztudomány által vizsgált – folyamatokba való beillesztése. Célja továbbá a történeti múlt, a társadalmi, gazdasági, politiki és kulturális viszonyok feltárása, annak érdekében, hogy a hallgatók a terepen ezek ismeretében hatékonyabban tudjanak megfigyeléseket tenni, munkát végezni.

Tantárgy tartalma:
A tantárgy tartalma az ennek a tárgynak az oktatói által az adott tanévben a „Társadalomföldrajz – nyári terepgyakorlat” c. kurzus keretében meghirdetett terepgyakorlati csoport munkájához illeszkedik, azt készíti elő egyrészt szakirodalom-feldolgozás, másrészt interaktív szemináriumok keretében.

Számonkérési és értékelési rendszere:
A kurzus teljesítésének feltétele egy, az adott évi terepgyakorlat helyszínéhez és témájához kapcsolódó beadandó dolgozat elkészítése – a kurzusra jelentkezett hallgatók a gyakorlati jegyet ennek oktatói értékelése alapján szerzik meg.

Tolnai Gábor |