Nacionalizmusok a posztszovjet térségben

Oktató: Bottlik Zsolt

Témakör:

 

A Szovjetunió megszűnése óta az egykori utódállamok drasztikus transzformáción mentek keresztül, ami egyedi, de bizonyos elemeiben viszont egymáshoz hasonló változatokat eredményezett a gazdasági folyamatokban és a társadalom működésében egyaránt. A volt szovjet tagköztársaságok sajátos szereplőkként vannak jelen a globalizálódó világban: a „múlt rendszer öröksége” révén hibrid válaszokat adnak a 21.század társadalmi kihívásaira. Megmutatkozik ez a térségben újra és újra fellángoló fegyveres konfliktusokban is, amelyek mögött a nemzetállamok hatalmi elitjei által a politikában is közvetített nacionalizmusok állnak. A kurzus során országonként vizsgáljuk az egykori Szovjetunió utódállamaiban jelentkező nacionalizmusokat.

Tolnai Gábor |