MSc diplomamunka

DIPLOMAMUNKA ÉS VÉDÉS A MESTERSZAKON 

A Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék követelményei 

A szakdolgozat készítésének és védésének általános szabályait a hatályos egyetemi, kari és intézeti dokumentumok tartalmazzák. Ezek figyelembevételével készültek és kiegészítésükre szolgálnak az alább megfogalmazott speciális tanszéki követelmények.

 

Diplomamunka követelmények:

(Épülhet az alapszakon készítettre, de nem lehet egyszerű folytatása annak. Továbbfejlesztve, minőségileg másnak kell lennie.) 

Javasolt szerkezet:

A diplomamunka minimális-maximális terjedelme (címoldal, tartalomjegyzék, ábra-, tábla- és térképjegyzék és mellékletek nélkül) 50-65 oldal.
A diplomamunka általános felépítési sémáját mutatja az alábbi felsorolás a körülbelüli terjedelmi arányok jelzésével. (A felépítés a konzulenssel való egyeztetés függvényében változtatható, témafüggően alakítható.) 

 • Címoldal 
 • Plágium-nyilatkozat (a beadott PDF fájl szerves részeként)
 • Tartalomjegyzék (3-as oldalszámmal kezdve)
 • Ábra- és táblázatjegyzék
 • Bevezetés (tárgy kifejtése, motiváció, problémafelvetés, célkitűzés) 2-3 oldal 
 • Vizsgálati módszerek (módszer(ek) leírása, relevancia indokolása) 3-4 oldal 
 • Fő rész(ek) (téma szerint tovább tagolható fejezetekre) 40-50 oldal ​​​​​​​
  • a téma elhelyezése/beágyazása a recens hazai és külföldi szakirodalomba;
  • a releváns szakirodalom kritikai feldolgozása;
  • a primer kutatás fázisai és eredményei (az önálló kutatómunka alapkövetelmény)
 • Összefoglalás (eredmények, következtetések, javaslatok) 2-3 oldal 
 • Magyar nyelvű összefoglaló (a teljes dolgozat összefoglalása: probléma, célok, módszerek, eredmények, következtetések) max. 1 oldal
 • Idegen nyelvű összefoglalás 2 oldal 
 • Irodalomjegyzék 2-4 oldal
 • Melléklet (opcionálisan)

Formai követelmények: 

 • margók: normál (2,5 cm alul felül balra jobbra) 
 • betűtípus, betűméret: Times New Roman, 12
 • sorköz: 1,5 
 • szövegközi hivatkozási rendszer és irodalomjegyzék következetes alkalmazása
 • Részletesen ld. a közétett útmutatóban!

Védés:

 • Power point-os prezentáció (eredmények kifejtése, következtetések kontextusba helyezése, alkalmazási javaslatok megjelölése) 12 perc 
 • Nyílt vita (válasz a témavezető és a bíráló előzetes kérdéseire, hallgatóság megjegyzései, helyben feltett kérdései) 8 perc 
Tolnai Gábor |