Mikle György

SZEMÉLYES ADATOK
Név: Mikle György
Beosztás: Megbízott előadó
Végzettség: Geográfus MSc (ELTE, 2016)
(Terület- és településfejlesztő szakirány)
Tudományos fokozat: PhD (ELTE Földtudományi DI, 2021)
Nyelvtudás: Angol, olasz
Kutatási terület:

Vidékföldrajz
Történeti földrajz

Publikációs tevékenység

A teljes publikációs lista megtekinthető a Magyar Tudományos Művek Tárában

Elérhetőségek

Iroda: Déli Tömb 1.405
Telefonszám: +36 (1) 3722500/8017
E-mail cím: miklegy(kukac)student.elte.hu

Oktatási tevékenység

Magyarország társadalom- és gazdaságföldrajza
Gazdaságföldrajz
Vidékkutatás, vidékfejlesztés


Kutatóprojektek

2019-: MTA BTK Lendület Tíz Generáció kutatócsoport


Közéleti tevékenység, szakmai szervezeti tagság

2023-: MTA köztestületi tag: X. Földtudományok osztálya, Társadalom-földrajzi Tudományos Bizottság