Környezeti viták

OktatóJankó Ferenc

Kurzus típusa: szeminárium

Kurzusleírás:

Környezeti viták régóta folynak a tudományban és tágabban a társadalomban is. Bizonyos környezeti konfliktusok esetében tudományos területen és a társadalmi fórumokon is széleskörű vita bontakozik ki, máskor a véleménycsere, a nézeteltérés a tudományon belül marad, a közvélemény nem kapcsolódik be egyáltalán. Az is előfordulhat, hogy a tudomány szereplőinek, intézményeinek a bevonása marad el, vagy lesz marginális, a vita jó része a közvélemény előtt, vagy annak különböző fórumain zajlik. A kurzus célja különböző környezeti viták vagy konfliktusok feltárása (az alföldi éghajlat-vitától Bős–Nagymarosig, a szentgotthárdi hulladékégetőtől a vörösiszap katasztrófáig, vagy a globális éghajlatváltozásig), emellett e kutatások munkamódszerének megvitatása, nemzetközi szakirodalmának áttekintése.

Tematika:

  1. Környezeti viták, környezeti konfliktusok – bevezetés és a félév feladatainak átbeszélése
  2. Az Alföldi éghajlat-vita
  3. Hévíz–Nyírád vita, bauxitbányászat és gyógyturizmus
  4. A Bős–nagymarosi vízlépcső
  5. Balatoni vízpótlás
  6. Globális antropogén éghajlatváltozás.
  7. Esettanulmányok külföldi kutatásokból
  8. Magyar esettanulmányok
  9. Elméleti és módszertani háttér
  10. - 12. Hallgatói témák – kiselőadások

Ajánlott irodalom:

Fleischer T. 1992. Cápafogsor a Dunán: a dunai vízlépcső esete. Társadalomkutatás 2-3, 28–47.

Fleischer T. 1993. Jaws on the Danube: water management, regime change and the movement against the Middle Danube Hydroelectric Dam. International Journal of Urban and Regional Research 17 (3), 429-443.

Jankó F.; Móricz N.; Pappné Vancsó J. 2010. Klímaváltozás: tudományos viták és a társadalomföldrajz feladatai. Földrajzi Közlemények 134 (4), 405–418.

Jankó F.; Móricz N.; Pappné Vancsó J. 2011. Klímaváltozás: diskurzusok a katasztrófától a kételkedésig. Földrajzi Közlemények 135 (1), 3–16.

Jankó F. 2013. Elfeledett viták az alföldi erdősítés és vízrendezés éghajlati hatásairól. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 137. pp. 51-63.

Jankó F., Móricz N., Pappné Vancsó J. 2014. Reviewing the climate change reviewers: exploring controversy through report references and citations. Geoforum 56. 17–34.

Jankó F. 2015. Éghajlatváltozással kapcsolatos tudás a világháló magyar részén. Tér és társdalom 29. 67–89.

Jankó F. 2016a. Éghajlatingadozás és éghajlatváltozás: adalékok Réthly Antal hagyatékából. Légkör 61. 2. 81–85.

Jankó F., Győri R. 2016. Az Alföld fejlődésével és természetátalakításával kapcsolatos viták a két világháború között. In: Sikos T T, Tiner T (szerk.) Tájak, régiók, települések térben és időben: tanulmánykötet Beluszky Pál 80. születésnapjára. Budapest: Dialóg Campus Kiadó pp. 133-145.

Jankó F., Pappné Vancsó J., Móricz N. 2017. Is climate change controversy good for science? IPCC and contrarian reports in the light of bibliometrics. SCIENTOMETRICS 112:(3) pp. 1745-1759.

Jankó F 2017a. Az éghajlatváltozás tudás-vitáinak feltérképezése: nézőpontok Magyarországról. MAGYAR TUDOMÁNY 178:(3) pp. 293-301.

Jankó F. (szerk) 2017b. Éghajlat–Tudomány–Történetek. Beszélgetések a klímaváltozásról. Éghajlat Kiadó, Bp. 176 p.

Nagy Zs. 2014. Egy konfliktus konstrukciói : térértelmezések Bős kapcsán. Tér és Társadalom 28 (1), 62–83.

Somlyódi L. 2005. A Balaton vízpótlása: lehetünk-e elővigyázatosak? Magyar Tudomány 166 (5), 570–579.

Szili I. 2010. Zavaros a vörösiszap: gondolatok a tisztességről, a természettudományos alapműveltségről és a gyarló emberről. Természet Világa 141 (12), 541–542.

Tóth I. J. 2002. A tiszai ciánszennyezés : rendszerszemléletű elemzés. Szeged

Várnai J. 1992. Közvéleménykutatás a Szigetköz helyzetének egyes kérdéseiről. Öko. Ökológia, környezetgazdálkodás, társadalom 3 (1), 1-9.

Wastl-Walter D., Váradi M.M. 2011. Austrian-Hungarian Environmental Conflict: Struggling for Political Participation in the Borderland. In: Armbruster H., Meinhof U.H. (eds) Negotiating Multicultural Europe. Palgrave Politics of Identity and Citizenship Series. Palgrave Macmillan, London

Váradi M. M., Wastl-Walter, D. 2009. A szomszédság színe és fonákja: határok, konfliktusok, diskurzusok. Regio 20 (1), 85–116.

Tolnai Gábor |