Irányzatok a területi kutatásokban

OktatóGyőri Róbert

Kurzusleírás:

A tárgy célja, hogy a hallgatókat a társadalomföldrajz és a területi kutatások megközelítési lehetőségeivel, filozófiai hátterével megismertesse; bemutatva azt a pluralizmus, ami a kvantitatív közelítésektől a posztmodern irányzatokig jellemi a mai társadalomföldrajzot. A szeminárium egy széles körben használt brit egyetemi tankönyv felépítését követi (óráról órára a kötet egy-egy fejezetét olvasva), amit egyéb, kiegészítő szakirodalom mellérendelésével támogat meg. A szemináriumi dolgozatok feladata pedig egy-egy irányzat alaposabb bemutatása lenne, a tankönyv fejezeteinek felhasználásával. Az elolvasandó anyagok elektronikus formában lesznek hozzáférhetők. Az óra sikeres teljesítéséhez minden alkalomra 6-8 oldalas angol nyelvű szakszöveget kell elolvasni, illetve kijegyzetelni, és a félév végén egy rövid (6-7 oldalas) szemináriumi dolgozatot kell beadni. A szemináriumon a részvétel kötelező, három hiányzás engedélyezett.

Tematika:

 1. Tudományelméleti alapkérdések. Gondolatok a tudás kumulatív jellegéről, a paradigmaváltás elméletéről és a tudásszociológiáról.
 2. A pozitivista földrajz és a területi tudomány.
 3. A humanisztikus földrajz
 4. A feminista földrajz.
 5. A marxizmus és a marxista földrajz. Radikális és kritikai földrajzok.
 6. A behaviorista földrajz.
 7. A posztmodern földrajz és a posztstrukturalizmus.
 8. A strukturációs elmélet.
 9. A kritikai realizmus.
 10. Az actor-network elmélet.
 11. A posztkolonialista földrajz.

Tankönyv:

AITKEN, Stuart - VALENTINE, Gill (eds.): Approaches to Human Geography. Sage, London, 2006.

Ajánlott irodalom:

AGNEW, John A. – LIVINGSTONE, David N. (eds.): The Sage Handbook of Geographical Knowledge. Sage, London, 2011.

BENKO, Georges - STROHMAYER, Ulf: Human geography. A History for the 21st Century. Arnold, London 2004.

CASTREE, Noel – ROGERS, Alisdair – SHERMAN, Douglas (eds.): Questioning geography (Fundamental debates).  Blackwell, Oxford, 2005.

CLOKE, P. - PHILO, C. - SADLER, D. (eds.): Approaching Human Geography. Chapman, London 1991.

GREGORY, Derek - JOHNSTON, Ron - PRATT, Geraldine - WATTS, Michael - WHATMORE, Sarah (eds.): Dictionary of Human Geography. Blackwell, Oxford, 2009. (5th edition.)

JOHNSTON, Ron - SIDAWAY, James: Geography and Geographers. Anglo-American Human Geography since 1945. Arnold, London 2004.

PANELLI, Ruth: Social Geographies. Sage, London, 2004.

Tolnai Gábor |