A földrajzi tudás keletkezésének helyei

Oktató: Győri Róbert

Kurzusleírás:

A tudományelméleti szövegolvasó kurzus azt a kérdést járja körbe, hogyan jön létre a geográfusok által létrehozott új tudás (új tudomány eredmény), milyen helyeken keletkezik a földrajzi tudás? Az elmúlt másfél évtizedben megerősödött tudománytörténeti/tudományelméleti megközelítés (a geographies of knowledge elmélete) szerint a tudomány létrehozásának folyamatában nem csak a tudós személye vagy a tudás keletkezésének kora játszik szerepet, hanem azt befolyásolja tudományos működés helyszíne is. A kurzus azokon a helyeken kalauzolja végig a hallgatókat, ahol a múltban vagy a jelenben a földrajztudományt „előállították” (terepmunka, múzeumok, levéltár, tudós társaságok, GIS-műhelyek, kormányzati tervezőhivatalok stb.)

A kurzus egy 2011-ben megjelent angol nyelvű kézikönyv tematikáját követi, minden egyes órán egy-egy kiemelt problémát jár körbe. A bő 600 oldalas kézikönyv első részéből (Geography’s venues) válogat ki 11 fejezetet, amelyeket a szemináriumon részletesen elemez. A kötet (Agnew, John A. – Livingstone, David N. (eds.): The Sage Handbook of Geographical Knowledge. Sage, London, 2011.) a kurzuson résztvevő hallgatók számára elektronikusan hozzáférhető (a szeminárium Neptun Meet Street felületén). A hallgatóknak a szeminárium során minden alkalomra a tankönyv egy-egy fejezetét kell elolvasniuk (kb. 10-15 oldalas angol nyelvű szöveget), amelyet az órán részletesen megbeszélünk, a félév végén pedig egy kiválasztott témakörből kell megírniuk szemináriumi dolgozatukat.

Tematika:

 1. Óramegbeszélés
 2. A földrajz narratívái és eszmetörténete (2. fejezet)
 3. A terep (3. fejezet)
 4. A múzeumok (4. fejezet)
 5. A hegemónia terei (14. fejezet)
 6. A kalkulációs központok (12. fejezet)
 7. Az időjárási állomás és a meteorológiai hivatal (11. fejezet)
 8. A levéltár (6. fejezet)
 9. A tudományos társaságok (8. fejezet)
 10. GIS-labor (9. fejezet)
 11. A földrajz és a földrajzosok szerepe a kormányzati szervezeteknél, a tervezésben (20. fejezet)

Tankönyv:

Agnew, John A. – Livingstone, David N. (eds.): The Sage Handbook of Geographical Knowledge. Sage, London, 2011.

Tolnai Gábor |