TÁRGY ADATAI:

NÉV: Települési tervezés és szabályozás

KREDITÉRTÉK: 2+2=4

SZÁMONKÉRÉS: évközi számonkérés + gyakorlati jegy

ELŐFELTÉTEL: -

ELŐADÁS/GYAKORLAT: 2 E + 2 SZ

AJÁNLOTT SZEMESZTER: 8

AZ ELSAJÁTÍTANDÓ ISMERETANYAG LEÍRÁSA:

A települési társadalom, a települési közösség, a globalizációs hatások, a lakópolgár és a helyi közösségfejlesztés változásait befolyásoló fő tényezők és a közösségi érdekek érvényre juttatásának módjai. A településfejlesztési koncepció tartalma, készítése, egyeztetése, jóváhagyása és hatása. A településfejlesztési program tartalma, készítése, egyeztetése, jóváhagyása és érvényesítése. A településfejlesztési terv tartalma, készítése, jóváhagyása, megvalósítása és az önkormányzati költségvetéssel való kapcsolata. Az önkormányzati gazdálkodási program szerkezete, készítése, érvényesülése és kapcsolata a településfejlesztési programmal. A településfejlesztési projekt készítése. A településrendezési tervezés és tervek főbb jellemzői, jóváhagyásuk és érvényesülésük, a hatósági típusú terv. A településrendezés hazai jogintézményei és gyakorlati műkdésük.

A települési önkormányzatok szerpe és részvétele a településfejlesztési tervezésben és végrehajtásban, a településigazgatás és a település-menedzsment. A települési érték- és műemlékvédelem, a tájvédelem a tervezésben és végrehajtásban. A közösségi- és magánszektor részvétele a településfejlesztés és –rendezés tervezésében és a végrehajtásban.

IRODALOM

KÖTELEZŐ(K):

Kőszegfalvi Gy. – Loyld T. (2001): Településfejlesztés. Eötvös Kiadó. Budapest. 161 o.

1990. évi LXV. tv. a helyi önkormányzatokról

1997. évi LXXVIII. tv. Az épített környezet alakításáról és védelméről

European Regional/Spatial Planning Charta. Torremolinos. 1984.

AJÁNLOTT(AK):

Európai Városi Charta. CLARAE. 1992

Településfejlesztési füzetek. 14. és 17. sz. BM Kiadó. 1993-1995.

Parola. A közösségfejlesztési munka folyóirata. 1995-1997.

A tantárgyi leírás letölthető ITT.

A weboldal létrehozásában közreműködött az ELTE Térinformatika Műhely, a sablonért köszönet az a4joomla.com csapatának!
A weboldalt gondozták: Ónodi Zsolt (2011-2015), Zsom Brigitta (2011-2012), Szentpáli Áron (2013-2015), Palaczki Botond (2015-), Berki Márton (2015-), Tolnai Gábor (2015-)
Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék©, 2018