TÁRGY ADATAI:

NÉV: Településfejlesztési politika

KREDITÉRTÉK: 2+2=4

SZÁMONKÉRÉS: kollokvium + gyakorlati jegy

ELŐFELTÉTEL: -

ELŐADÁS/GYAKORLAT: 2 E + 2 SZ

AJÁNLOTT SZEMESZTER: 7

AZ ELSAJÁTÍTANDÓ ISMERETANYAG LEÍRÁS:

A településekre ható országos és középszintű politikák, a területi és települési politika kapcsolata, a kompetenciák megoszlása. A települési jogállások hazai történeti változása, a várossá nyilvánítás jelenlegi folyamata. A települési kapcsolatok, az együttműködés formái, társulások. Az önkormányzati választás, a képviselőtestület, a polgármester, a politikai pártok, a gazdálkodó és nem gazdálkodó szervezetek hatása a településfejlesztési politikára

A hazai településfejlesztés nemzetközi kapcsolódásai, szervezetei, intézményei, a településügyet befolyásoló nemzetközi – elsősorban európai – hatások. A településügy, mint a fejlesztés, rendezés és üzemeltetés egysége és jelenlegi helyzete. A települési közösség részvétele a településfejlesztésben, a Településfejlesztési Tanács. A települési műszaki infrastruktúra, lakásállomány főbb településfejlesztési szempontjai.

IRODALOM:

KÖTELEZŐ(K):

Kőszegfalvi Gy. – Loyld T. (2001): Településfejlesztés. Eötvös Kiadó. Budapest. 161 o.

1990. évi LXV. tv. a helyi önkormányzatokról

HABITAT Konferencia I. Ajánlások. Vancouver. 1976.

HABITAT Konferencia II. Isztambuli Deklaráció. 1996.

AJÁNLOTT(AK):

Állampolgári Charta, Nagy-Britannia. 1990.

1997. évi CXXXV. tv. A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről.

2004. évi CVII. tv. a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól. 

A tantárgyi leírás letölthető ITT.

 

A weboldal létrehozásában közreműködött az ELTE Térinformatika Műhely, a sablonért köszönet az a4joomla.com csapatának!
A weboldalt gondozták: Ónodi Zsolt (2011-2015), Zsom Brigitta (2011-2012), Szentpáli Áron (2013-2015), Palaczki Botond (2015-), Berki Márton (2015-), Tolnai Gábor (2015-)
Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék©, 2018