TÁRGY ADATAI:

NÉV: Piacgazdaságtan

KREDITÉRTÉK: 2

SZÁMONKÉRÉS: kollokvium

ELŐFELTÉTEL: –

ELŐADÁS/GYAKORLAT: 2 E

AJÁNLOTT SZEMESZTER: 9

AZ ELSAJÁTÍTANDÓ ISMERETANYAG LEÍRÁS:

A fejlett piacgazdaság fő vonásainak és intézményrendszerének, valamint a piacgazdaságba történő átmenet régiós (közép-kelet-európai) és hazai főfolyamatainak elsődleges alkalmazás szintjén történő elsajátíttatása a cél. A tárgy tartalma: piacgazdaság és átmenet; tulajdon és privatizáció; gazdasági verseny; tőkepiac; tőzsde; menedzsment; marketing; innováció; számvetés a piacgazdaságról; kitekintés.

IRODALOM:

KÖTELEZŐ(K):

Kurtán Lajos (2001): Piacgazdaságtan. Egyetemi tankönyv. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 282 o.

Kurtán Lajos (2006): Vállalkozás(élet)tan. Egyetemi tankönyv. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 461 o. Az Érettkor (2): Finanszírozás c. fejezet: 189-259.o. (A könyv többi része ajánlott!)

AJÁNLOTT(AK):

Kurtán Lajos (2003, 2006): Közgazdaságtan. Egyetemi tankönyv. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 350 o.

Kurtánné Vadászlaki Ilona (2003): „Ha én gazdag lennék…” A gazdagodás története és közgazdaságtani megközelítései. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 339 o.

Kurtán Lajos (2007): Globalizáció és fenntarthatóság. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, kb. 300 o. (Előkészületben.)

Kurtán Lajos (2007): 3 előadás innováció-gazdaságtanból. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, kb. 250 o. (Előkészületben.)

A tantárgyi leírás letölthető ITT.

A weboldal létrehozásában közreműködött az ELTE Térinformatika Műhely, a sablonért köszönet az a4joomla.com csapatának!
A weboldalt gondozták: Ónodi Zsolt (2011-2015), Zsom Brigitta (2011-2012), Szentpáli Áron (2013-2015), Palaczki Botond (2015-), Berki Márton (2015-), Tolnai Gábor (2015-)
Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék©, 2018