TÁRGY ADATAI:

NÉV: Környezetvédelmi politika

KREDITÉRTÉK: 2

SZÁMONKÉRÉS: kollokvium

ELŐFELTÉTEL: -

ELŐADÁS/GYAKORLAT: 2 E

AJÁNLOTT SZEMESZTER: 10.

AZ ELSAJÁTÍTANDÓ ISMERETANYAG LEÍRÁSA:

A nemzetközi és hazai környezetpolitika fő trendjeinek áttekintése. Az OECD környezetpolitikájának értékelése. Az ENSZ család környezetvédelemmel foglalkozó szervezetei tevékenysége. Az Európai Unió környezetpolitikájának értékelése. A fenntartható fejlődés megvalósításának lehetőségei a fejlett országokban. A környezetpolitikai elemzés és tervezés alapjai. A környezetpolitikai teljesítmény mérésének fő ismérvei és módszerei. Egyes OECD-országok (USA, Japán, Németország) környezetpolitikája, intézményrendszere, alkalmazott eszközök. A Kínai Népköztársaság környezetpolitikája, intézményrendszere.

Magyarország környezetpolitikája és intézményrendszere.

IRODALOM:

KÖTELEZŐ(K):

Kerekes – Szlávik (2001): A környezeti menedzsment közgazdasági eszközei. Budapest.  KJK.

Bándi et al. (2004):  az Európai Unió környezetvédelmi szabályozása, Budapest, KJK

Pomázi et al. (1997) : Az OECD környezetpolitikai eszközei. Budapest. KTM.

Pomázi –Szabó (2003): Magyarország környezeti mutatói 2002. Budapest. KVVM.

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium: Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008. Budapest. KVVM

AJÁNLOTT(AK):

A fenntarthatóság felé (1997): Az Európai Unió Ötödik Környezetvédelmi Akcióprogramja, Budapest. KTM.

Az Európai Unió Hatodik Környezetvédelmi Akcióprogramja

Pomázi –Szabó (2001): Környezeti előretekintés, stratégia és kulcsmutatók az OECD-ben, Budapest. KÖM.

Feladatok a XXI. századra /Agenda 21/ (1993): Föld Napja Alapítvány. Budapest.

OECD Környezetpolitikai Vizsgálatok (2000): Magyarország. OECD.

A tantárgyi leírás letölthető ITT.

A weboldal létrehozásában közreműködött az ELTE Térinformatika Műhely, a sablonért köszönet az a4joomla.com csapatának!
A weboldalt gondozták: Ónodi Zsolt (2011-2015), Zsom Brigitta (2011-2012), Szentpáli Áron (2013-2015), Palaczki Botond (2015-), Berki Márton (2015-), Tolnai Gábor (2015-)
Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék©, 2018