TÁRGY ADATAI:

NÉV: Közlekedésföldrajz

KREDITÉRTÉK:  2

SZÁMONKÉRÉS: évközi számonkérés + gyakorlati jegy

ELŐFELTÉTEL: -

ELŐADÁS/GYAKORLAT: 1 E + 1 SZ

AJÁNLOTT SZEMESZTER: 7.

AZ ELSAJÁTÍTANDÓ ISMERETANYAG LEÍRÁSA:

A tárgy célja a BSc-ben (Ipar- és Közlekedésföldrajz) elsajátított közlekedésföldrajzi ismereteket elmélyítése, bővítése.

A félév során a hallgató előadásokat hallgatnak, majd a félév második felében szemináriumi előadásokat tartanak.

Az előadás során érintett témakörök: a közlekedés fogalma; a közlekedés vizsgálatával foglalkozó diszciplínák fontosabb vizsgálati szempontjainak ismertetése – a legfrissebb szakirodalmi források bemutatása; a közlekedésföldrajz feladata és vizsgálati szempontjainak ismertetése; a közlekedésföldrajz vizsgálati módszereinek ismertetése; az egyes közlekedési módok aktuális problémái (hazai és nemzetközi kitekintés): közúti közlekedés, vasúti közlekedés, vízi közlekedés, légi közlekedés, csővezetékes szállítás; a közlekedésfejlesztés aktuális kérdései (lásd TEN).

A gyakorlaton a hallgatók előadásokat tartanak egy általuk kiválasztott témakörben, mely kapcsolódik az előadások tematikájához.

IRODALOM:

KÖTELEZŐ(K):

Erdősi F. (2000): Európa közlekedése és a regionális fejlődés. Dialóg-Campus Kiadó. Budapest-Pécs. 547 o.

Vidéki I (szerk): Ipar és közlekedésföldrajz. Egyetemi jegyzet. ELTE Eötvös Kiadó. Előkészületben.

AJÁNLOTT(AK):

Abonyiné Palotás J. (2003). Infrastruktúra. Dialóg Campus. Budapest-Pécs. 174 o.

Magyar I. (2005): Közlekedéstan I. Műegyetemi Kiadó. Budapest. 142 o.

Tíner T. (1986): A szociál-közlekedésföldrajz kialakulása és vizsgálati módszerei. Földrajzi Értesítő. 35. 3-4. 219-230. o.

Veres L. (2004): Közlekedési rendszerek a regionális fejlesztési stratégiában. Doktori disszertáció. Magyar Közlekedési Kiadó. Budapest. 139 o.

A tantárgyi leírás letölthető ITT.

A weboldal létrehozásában közreműködött az ELTE Térinformatika Műhely, a sablonért köszönet az a4joomla.com csapatának!
A weboldalt gondozták: Ónodi Zsolt (2011-2015), Zsom Brigitta (2011-2012), Szentpáli Áron (2013-2015), Palaczki Botond (2015-), Berki Márton (2015-), Tolnai Gábor (2015-)
Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék©, 2018