TÁRGY ADATAI:

NÉV: A környezetgazdaságtan és -menedzsment alapjai

KREDITÉRTÉK: 2

SZÁMONKÉRÉS: Gyakorlati jegy

ELŐFELTÉTEL: -

ELŐADÁS/GYAKORLAT: 0+2

AJÁNLOTT SZEMESZTER: 9

AZ ELSAJÁTÍTANDÓ ISMERETANYAG LEÍRÁSA:

Az alapfogalmak tisztázása, a nemzetközi környezetvédelmi gondolat fejlődése, intézményesülése; a környezeti tervezés alapjai (EU, Magyarország); környezetgazdaságtani alapösszefüggések, a környezetszabályozás elméleti összefüggései, közvetlen eszközök a környezetszabályozásban, a környezetvédelmi szabályozás közvetett eszközei, a környezetvédelmi szabályozás gyakorlata Magyarországon és az EU néhány példaországában, a környezetvédelem magyarországi igazgatási rendszere; a környezetértékelés (elemzési módszerek, SKV, KHV, KFV); vállalati környezetmenedzsment  (elméleti bevezetés, környezeti tényezők azonosítása a menedzsment tevékenységében, környezeti piac; környezeti auditálás, a környezetmenedzsment rendszerek, környezeti teljesítmény értékelése, a környezeti jelentés, mint menedzsment eszköz; környezeti marketing, marketingkoncepció, marketingstratégia, a környezeti marketing eszközrendszere; a környezetbarát fogyasztás)

IRODALOM:

AJÁNLOTT(AK):

Kerekes Sándor – Kindler József (szerk., 1997.): Vállalati környezet-menedzsment

BKE, Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék, Budapest

Kerényi Attila (1995): Általános környezetvédelem; Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged

Kósi Kálmán – Valkó László (1999.): Környezetgazdaságtan- és menedzsment Eötvös József Főiskola Műszaki Fakultás, Baja

Kósi Kálmán – Valkó László (szerk., 2006.): Környezetmenedzsment

Typotex, Budapest

Szlávik János (1996.): Környezetgazdaságtan, környezetmenedzsment

Műegyetemi Kiadó, Budapest

Tóth Gergely (szerk.): Ablakon bedobott pénz I-V.

Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület, Budapest

A tantárgyi leírás letölthető ITT.

A weboldal létrehozásában közreműködött az ELTE Térinformatika Műhely, a sablonért köszönet az a4joomla.com csapatának!
A weboldalt gondozták: Ónodi Zsolt (2011-2015), Zsom Brigitta (2011-2012), Szentpáli Áron (2013-2015), Palaczki Botond (2015-), Berki Márton (2015-), Tolnai Gábor (2015-)
Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék©, 2018