TÁRGY ADATAI:

NÉV: Humánerőforrás menedzsment

KREDITÉRTÉK: 2

SZÁMONKÉRÉS: gyakorlati jegy

ELŐFELTÉTEL: Humán Erőforrások

ELŐADÁS/GYAKORLAT: 1+1

AJÁNLOTT SZEMESZTER: 9

AZ ELSAJÁTÍTANDÓ ISMERETANYAG LEÍRÁSA:

A kurzus célja a korábban és a frissen végzett (BSc) geográfus hallgatók munkaerő-piaci lehetőségeinek bővítése, az elhelyezkedés és a karrier-építés vonatkozásában. Olyan aktuális ismeretanyag átadása, amely feltárja a geográfus szakma által kínált hazai és külföldi munka- és elhelyezkedési lehetőségek. Cél az önmenedzselési képesség javítása, kialakítása, annak elméleti és gyakorlati ismereteinek megalapozása. Napjainkban nem elég „jó” végzettségűnek lenni, egyre nagyobb szerepet és hangsúlyt kapnak egy állás betöltése során a humán feltételek, a jelentkező emberi- és társadalmi kapcsolatai, a munkavállaló képességei, rátermettsége. A gyakorlati blokk az „életben”, a munka- és álláskeresés világában való helytállást erősíti, segítve a szakmai karrier megalapozását.

IRODALOM:

KÖTELEZŐ(K):

- Órai előadás jegyzetek

- Poór-Karoliny (szerk.) (2002): Személyzeti/emberi erőforrás menedzsment kézikönyv. KJK KERSZÖV, Budapest.

- Pintér Zs. (2001): Hogyan csináljunk karriert?

- Bakacsi Gy. És szerzőtársai (2000): Stratégiai emberi erőforrás menedzsment. KJK KERSZÖV, Budapest.

- Gyökér I. (2001): Humánerőforrás-menedzsment. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.

AJÁNLOTT(AK):

- Jensen, Jody-Miszlivetz F. (szerk.)(2002): Az új Európára készülve. Savaria University Press, Szombathely.

- Munkaerőpiaci Tükör 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006

A tantárgyi leírás letölthető ITT.

A weboldal létrehozásában közreműködött az ELTE Térinformatika Műhely, a sablonért köszönet az a4joomla.com csapatának!
A weboldalt gondozták: Ónodi Zsolt (2011-2015), Zsom Brigitta (2011-2012), Szentpáli Áron (2013-2015), Palaczki Botond (2015-), Berki Márton (2015-), Tolnai Gábor (2015-)
Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék©, 2018