TÁRGY ADATAI:

NÉV: Közgazdaságtan I-II.

KÓD: zltn11131 és zltn12131

KREDITÉRTÉK: 2+2

SZÁMONKÉRÉS: évközi

ELŐFELTÉTEL: nincs

ELŐADÁS/GYAKORLAT: 2 óra előadás/hét

AJÁNLOTT SZEMESZTER: 1, 2.

AZ ELSAJÁTÍTANDÓ ISMERETANYAG LEÍRÁSA:

A kurzus korszerű ismeretanyag közvetítésével áttekintést nyújt a közgazdaságtan alapkérdéseiről, remélhetőleg felkeltve az érdeklődést, megalapozva a korábbi közgazdasági tárgyak (Államháztartás, önkormányzati pénzügyek; vállalkozási ismeretek) és a földrajzi szakmai tantárgyak tanulmányozását.

A tárgy tematikája:

Bevezetés: I. Mire való és mivel foglalkozik a közgazdaságtan? II. A piacgazdaság alapvonásai. III. A közgazdaságtan rövid története.

Mikroökonómia: IV. A termékpiac, keresleti és kínálati oldala. V. A termelési tényezők piaca, munka-, tőke-, föld- és menedzserpiac; a jövedelmek elosztása.

Makroökonómia: VI. Célok és eszközök a makroökonómiában. VII. A nemzeti kibocsátás mérése. VIII. Költségvetési politika, adózás. IX. Foglalkoztatottság, munkanélküliség. X. Pénzügypolitika, infláció. XI. Gazdasági növekedés, konjunktúraciklusok.

Nemzetközi gazdaság: XII. Világgazdaság és külkereskedelem. XIII. Nemzetközi pénzügyi rendszer XIV. Nemzetközi gazdasági integráció.A kurzus korszerű ismeretanyag közvetítésével áttekintést nyújt a közgazdaságtan alapkérdéseiről, remélhetőleg felkeltve az érdeklődést, megalapozva a korábbi közgazdasági tárgyak (Államháztartás, önkormányzati pénzügyek; vállalkozási ismeretek) és a földrajzi szakmai tantárgyak tanulmányozását.

A tárgy tematikája:

Bevezetés: I. Mire való és mivel foglalkozik a közgazdaságtan? II. A piacgazdaság alapvonásai. III. A közgazdaságtan rövid története.

Mikroökonómia: IV. A termékpiac, keresleti és kínálati oldala. V. A termelési tényezők piaca, munka-, tőke-, föld- és menedzserpiac; a jövedelmek elosztása.

Makroökonómia: VI. Célok és eszközök a makroökonómiában. VII. A nemzeti kibocsátás mérése. VIII. Költségvetési politika, adózás. IX. Foglalkoztatottság, munkanélküliség. X. Pénzügypolitika, infláció. XI. Gazdasági növekedés, konjunktúraciklusok.

IRODALOM:

KÖTELEZŐ(K):

Kurtán Lajos: Közgazdaságtan. Egyetemi tankönyv. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2003. 350 old.

Kurtán Lajos – Kurtánné Vadászlaki Ilona: Az Európai Unió és Magyarország c.

cikksorozatból (Élet és Tudomány 2004. 4-18. sz.) a 16. sz. (Európa újraegyesítése) és a 18. sz. (Startvonal) kötelező, a többi ajánlott!

AJÁNLOTT(AK):

Kurtánné Vadászlaki Ilona (szerk.: Kurtán Lajos): „Ha én gazdag lennék…” A gazdagodás története és közgazdaságtani megközelítései. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2003. 339 old.

Nemzetközi gazdaság: XII. Világgazdaság és külkereskedelem. XIII. Nemzetközi pénzügyi rendszer XIV. Nemzetközi gazdasági integráció.

A tantárgyi leírás letölthető ITT

A weboldal létrehozásában közreműködött az ELTE Térinformatika Műhely, a sablonért köszönet az a4joomla.com csapatának!
A weboldalt gondozták: Ónodi Zsolt (2011-2015), Zsom Brigitta (2011-2012), Szentpáli Áron (2013-2015), Palaczki Botond (2015-), Berki Márton (2015-), Tolnai Gábor (2015-)
Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék©, 2018