TÁRGY ADATAI:

NÉV: Környezetvédelem II.

KÓD: lltn183441

KREDITÉRTÉK: 2

SZÁMONKÉRÉS: kollokvium

ELŐFELTÉTEL:

ELŐADÁS/GYAKORLAT: előadás

AJÁNLOTT SZEMESZTER: 4

AZ ELSAJÁTÍTANDÓ ISMERETANYAG LEÍRÁSA:

A környezetvédelmi gondolat fejlődése, stratégiai modellek, cselekvési szintek. A környezet állapotát befolyásoló tényezők. A főbb környezeti elemek állapotának jellemzői, ill. a környezetvédelem kiemelt irányzatai (szilárd kéreg, pedoszféra jellemzői, levegőtisztaság védelem, vízminőség védelem, hulladékgazdálkodás). Környezetvédelmi politika, Nemzeti Környezetvédelmi Program. A fenntartható fejlődés egy ágazati modellje. Nemzetközi együttműködés a környezetvédelemben.

IRODALOM:

KÖTELEZŐ(K):

Fodor István: Környezetvédelem és regionalitás Dialóg-Campus Kiadó Budapest Pécs 2001.

AJÁNLOTT(AK):

Közös jövőnk. (Bruntland jelentés.) Mezőgazdasági Könyvkiadó 1988.

Kerényi Attila: Általános környezetvédelem.

A tantárgyi leírás letölthető ITT

A weboldal létrehozásában közreműködött az ELTE Térinformatika Műhely, a sablonért köszönet az a4joomla.com csapatának!
A weboldalt gondozták: Ónodi Zsolt (2011-2015), Zsom Brigitta (2011-2012), Szentpáli Áron (2013-2015), Palaczki Botond (2015-), Berki Márton (2015-), Tolnai Gábor (2015-)
Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék©, 2018