TÁRGY ADATAI:

NÉV: Ipar- és közlekedésföldrajz

KÓD: lltn13223

KREDITÉRTÉK: 2

SZÁMONKÉRÉS: kollokvium

ELŐFELTÉTEL: -

ELŐADÁS/GYAKORLAT: heti 2 előadás, 2 gyakorlat

AJÁNLOTT SZEMESZTER: 3.

AZ ELSAJÁTÍTANDÓ ISMERETANYAG LEÍRÁSA:

A kurzus célja a Föld ipar- és közlekedésföldrajzáról átfogó ismereteket nyújtani. Az ipar világgazdasági jelentőségének változása, a fejlődés szakaszolása az ipari forradalomtól napjainkig. A természeti erőforrások. Az elsődleges energiahordozók felhasználásában bekövetkezett változások. Az alternatív energiahordozók növekvő szerepe. Kohászati vertikumok: az anyag- és energiaigényesség csökkenésének okai. A gép- és a vegyipar szerkezetének átalakulása. Ezek hatása a területi munkamegosztásra és a világgazdasági folyamatokra. A kutatás és fejlesztés igényes szakágazatok előtérbe kerülése. Területi változások a nemzetközi munkamegosztásban. Az infrastruktúra fogalma, csoportosítása. A közlekedés és távközlés fejlődése, ágazati és területi sajátosságai. A gyakorlatok kapcsolódnak az előadásokhoz, részben kiegészítve azokat, adatelemzéssel, számítási feladatokkal.

IRODALOM:

KÖTELEZŐ(K):

Abonyiné Palotás J.(2003): Infrastruktúra. Dialóg-Campus, Kiadó, Budapest-Pécs.

Antal Z.-Wiegand Gy.(1982): Általános gazdaságföldrajz. (Atomenergetika.) Tankönyvkiadó, Budapest.

Bora Gy.-Korompai A. (szerk.)(2001): A természeti erőforrások gazdaságtana és földrajza. Aula Kiadó, Budapest.

Tóth J. (szerk.)(2001-2002): Általános társadalomföldrajz I-II. Dialóg-Campus Kiadó, Budapest-Pécs.

AJÁNLOTT(AK):

Bernát T.(szerk.)(1984): Általános gazdasági földrajz. Tankönyvkiadó, Budapest.

Cameron, R.(1994): A világgazdaság rövid története. Maecenas Könyvkiadó, Budapest.

Erdősi F.(1995): Ágazati és kommunikációs földrajz, I-II. kötet. A belvízi és a tengeri közlekedés földrajza. Pécs.

A tantárgy leírása letölthető itt: ELŐADÁS és GYAKORLAT

A weboldal létrehozásában közreműködött az ELTE Térinformatika Műhely, a sablonért köszönet az a4joomla.com csapatának!
A weboldalt gondozták: Ónodi Zsolt (2011-2015), Zsom Brigitta (2011-2012), Szentpáli Áron (2013-2015), Palaczki Botond (2015-), Berki Márton (2015-), Tolnai Gábor (2015-)
Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék©, 2018