TÁRGY ADATAI:

NÉV: Gazdaságtörténet

KREDITÉRTÉK: 2

AZ ELSAJÁTÍTANDÓ ISMERETANYAG LEÍRÁSA:

A kurzus célja, hogy gazdaságtörténeti megalapozást, illetve megerősítést nyújtson a földrajzi – elsősorban a gazdaság- és társadalomföldrajz, s mindenekelőtt a Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza c. – tantárgyak tanulmányozásához.

Viszonylag rövid világgazdaság-történeti bevezetést követően a hangsúlyt a hazai, azon belül is a modernkori hazai gazdaságtörténeti (és az ezzel összefüggő gazdaságtantörténeti) főfolyamatok bemutatására és elemzésére helyeződik. Különös figyelmet kapnak a második világháború utáni, valamint a rendszerváltás éveinek gazdaságtörténeti folyamatai és összefüggéseik. 

IRODALOM

KÖTELEZŐ(K):

Honvári János (szerk.): Magyarország gazdaságtörténete a honfoglalástól a 20. század közepéig. Aula Kiadó (negyedik kiadás), Budapest, 2000. 682 old. (kijelölt részek)

Rondo Cameron: A világgazdaság rövid története a kőkorszaktól napjainkig. Maecenas Könyvkiadó, 1994. 518 old. (kijelölt részek)

Kurtánné Vadászlaki Ilona (szerk.: Kurtán Lajos): „Ha én gazdag lennék…” A gazdagodás története és közgazdaságtani megközelítései. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2003. 339 old.

Kurtán Lajos – Kurtánné Vadászlaki Ilona: Az Európai Unió és Magyarország c. cikksorozatból (Élet és Tudomány 2004. 4-18. sz.) a 16. sz. (Európa újraegyesítése) és a 18. sz. (Startvonal) kötelező, a többi ajánlott!

AJÁNLOTT(AK):

Kurtán Lajos: Közgazdaságtan. Egyetemi tankönyv. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2003. 350 old. (III. fejezet és a XIV. fejezet magyar vonatkozásai)

Kurtán Lajosné – Kurtán Lajos: Gazdaság(tan)történet. Cikksorozat. Élet és Tudomány 2001. 21.,23.,25.,45.,47., 2002. 3.,5.,9.,11.,13.,17.,23.,25.,27. sz.

Mendöl Tibor: A földrajztudomány az ókortól napjainkig. (Szerk.: Perczel György.)

ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 1999. 274 old. (kijelölt részek)

A tantárgyi leírás letölthető ITT

A weboldal létrehozásában közreműködött az ELTE Térinformatika Műhely, a sablonért köszönet az a4joomla.com csapatának!
A weboldalt gondozták: Ónodi Zsolt (2011-2015), Zsom Brigitta (2011-2012), Szentpáli Áron (2013-2015), Palaczki Botond (2015-), Berki Márton (2015-), Tolnai Gábor (2015-)
Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék©, 2018