TÁRGY ADATAI:

NÉV: Földrajzi helyismeret

KÓD: Bll131

KREDITÉRTÉK: 2

SZÁMONKÉRÉS: gyakorlati jegy

ELŐFELTÉTEL: kritériumtantárgy

ELŐADÁS/GYAKORLAT: 2 gyakorlat

AJÁNLOTT SZEMESZTER: 1.

AZ ELSAJÁTÍTANDÓ ISMERETANYAG LEÍRÁSA:

Az általános társadalom- és természeti földrajz, a Magyarország társadalmi-gazdasági- és természeti földrajza, Európa és a Világ ismeretéhez szükséges történeti, politikai, kulturális, gazdaság-, település- és természeti földrajzi névanyag elsajátítása és térképi elhelyezése.

Főbb elemei:

- Államok neve, fővárosa, országcsoportok, történeti, politikai és etnikai térségek, régiók, tájak.

- Fontosabb hegységek, síkságok, dombságok, folyók, tavak, tengerek neve és elhelyezkedése.

- A világgazdaság és Magyarország meghatározó agrár- és ipari térségei, központjai.

- A globális folyamatok központjai, urbanizációs térségek, világvárosok.

- Jellegzetes és sajátos – közlekedési, kulturális, vallási, turisztikai – funkciójú központok.

IRODALOM:

KÖTELEZŐ(K):

A Tanszékcsoport Tanszékei által összeállított névanyag.

AJÁNLOTT(AK):

Földrajzi Atlasz, Cartographia-Wesstermann, Budapest, 1994.

Magyarország atlasza, Cartographia, Budapest, 1999.

Földrajzi Világatlasz, Kartográfiai Vállalat, Budapest, 1992.

A tantárgyi leírás letölthető ITT

A weboldal létrehozásában közreműködött az ELTE Térinformatika Műhely, a sablonért köszönet az a4joomla.com csapatának!
A weboldalt gondozták: Ónodi Zsolt (2011-2015), Zsom Brigitta (2011-2012), Szentpáli Áron (2013-2015), Palaczki Botond (2015-), Berki Márton (2015-), Tolnai Gábor (2015-)
Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék©, 2018