TÁRGY ADATAI:

NÉV: Évközi társadalomföldrajzi terepgyakorlat

KÓD: llln63503

KREDITÉRTÉK: 1

SZÁMONKÉRÉS: Aláírás, háromfokozatú minősítés

ELŐFELTÉTEL: -

ELŐADÁS/GYAKORLAT: 3 nap gyakorlat

AJÁNLOTT SZEMESZTER: 4.

AZ ELSAJÁTÍTANDÓ ISMERETANYAG LEÍRÁSA:

Az évközi terepgyakorlat során Magyarország meghatározott régiójában, megyéjében különböző intézményeknél, szervezeteknél, vállalatoknál (pl. települési önkormányzat, mezőgazdasági-, ipari üzem, szolgáltató cég, vízügyi igazgatóság, környezetvédelmi felügyelőség, vállalkozásfejlesztési alapítvány stb.)  kerül sor létesítmény-látogatásokra. 

IRODALOM:

KÖTELEZŐ(K):

A terepgyakorlat helyétől függően aktuálisan kerül megjelölésre.

A tantárgyi leírás letölthető ITT

A weboldal létrehozásában közreműködött az ELTE Térinformatika Műhely, a sablonért köszönet az a4joomla.com csapatának!
A weboldalt gondozták: Ónodi Zsolt (2011-2015), Zsom Brigitta (2011-2012), Szentpáli Áron (2013-2015), Palaczki Botond (2015-), Berki Márton (2015-), Tolnai Gábor (2015-)
Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék©, 2018