TÁRGY ADATAI:

NÉV: Adatgyűjtés és adatkezelés

KÓD: Bll3531

KREDITÉRTÉK: 2

SZÁMONKÉRÉS: gyakorlati jegy

ELŐFELTÉTEL: -

ELŐADÁS/GYAKORLAT: gyakorlat

AJÁNLOTT SZEMESZTER: 6.

AZ ELSAJÁTÍTANDÓ ISMERETANYAG LEÍRÁSA:

Az adat és az információ fogalma, különbségük. Az adatbázis fogalma, felépítése, jelentősebb nemzetközi és hazai adatbázisok (T-STAR, népszámlálások), adatbázis-kezelő szervezetek (KSH, ENSZ, Eurostat, CIA). Elektronikus és papíralapú adatok gyűjtése, bibliográfiák, repertóriumok. Adathivatkozás.

Adatbázisok összehasonlítása, összekapcsolása. Adatok megbízhatósága, hibás adatok kiszűrése, adatkiegészítés és adatpótlás.

Elsődleges és másodlagos adatgyűjtés, adatfelvételezés és adatrögzítés. Adatkezelés, adatok rendezése és tárolása. Nyilvános és nem nyilvános adatok kérdése (személyes és vállalati, illetve önkormányzati és állami adatok).

IRODALOM:

KÖTELEZŐ(K):

Herendi I. – Szónokyné Ancsin G. (szerk.): Társadalomföldrajzi elemzések számítógépen. JATEPress, Szeged, 1995. pp. 27-49., 103-107.

Sikos T. T.: Matematikai és statisztikai módszerek alkalmazásának lehetőségei a területi kutatásokban. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1984.

Csermely P. – Gergely J. – Koltay T. – Tóth J.: Kutatás és közlés a természettudományokban. Osiris Kiadó, Budapest, 1999.

AJÁNLOTT(AK):

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény.

MSZ ISO 690:1991 

A tantárgyi leírás letölthető ITT

A weboldal létrehozásában közreműködött az ELTE Térinformatika Műhely, a sablonért köszönet az a4joomla.com csapatának!
A weboldalt gondozták: Ónodi Zsolt (2011-2015), Zsom Brigitta (2011-2012), Szentpáli Áron (2013-2015), Palaczki Botond (2015-), Berki Márton (2015-), Tolnai Gábor (2015-)
Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék©, 2018