A Szovjetunió megszűnése óta az egykori utódállamok drasztikus transzformáción mentek keresztül, ami egyedi, de bizonyos elemeiben viszont egymáshoz hasonló változatokat eredményezett a gazdasági folyamatokban és a társadalom működésében egyaránt. A volt szovjet tagköztársaságok sajátos szereplőkként vannak jelen a globalizálódó világban: a „múlt rendszer öröksége” révén hibrid válaszokat adnak a 21.század társadalmi kihívásaira. Megmutatkozik ez a térségben újra és újra fellángoló fegyveres konfliktusokban is, amelyek mögött a nemzetállamok hatalmi elitjei által a politikában is közvetített nacionalizmusok állnak. A kurzus során országonként vizsgáljuk az egykori Szovjetunió utódállamaiban jelentkező nacionalizmusokat.
A weboldal létrehozásában közreműködött az ELTE Térinformatika Műhely, a sablonért köszönet az a4joomla.com csapatának!
A weboldalt gondozták: Ónodi Zsolt (2011-2015), Zsom Brigitta (2011-2012), Szentpáli Áron (2013-2015), Palaczki Botond (2015-), Berki Márton (2015-), Tolnai Gábor (2015-)
Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék©, 2018