Oktató: Berki Márton és Tolnai Gábor

A kurzus célja:
A tárgy a nyári terepgyakorlati munka elméleti megalapozása speciális kollégium formájában. A tárgy célja a terepi adatgyűjtés módszereivel való megismerkedés, illetve az aktuális vizsgálati terület sajátosságainak áttekintése, általános – földrajztudomány által vizsgált – folyamatokba való beillesztése. Célja továbbá a történeti múlt, a társadalmi, gazdasági, politiki és kulturális viszonyok feltárása, annak érdekében, hogy a hallgatók a terepen ezek ismeretében hatékonyabban tudjanak megfigyeléseket tenni, munkát végezni.

Tantárgy tartalma:
A tantárgy tartalma az ennek a tárgynak az oktatói által az adott tanévben a „Társadalomföldrajz – nyári terepgyakorlat” c. kurzus keretében meghirdetett terepgyakorlati csoport munkájához illeszkedik, azt készíti elő egyrészt szakirodalom-feldolgozás, másrészt interaktív szemináriumok keretében.

Számonkérési és értékelési rendszere:
A kurzus teljesítésének feltétele egy, az adott évi terepgyakorlat helyszínéhez és témájához kapcsolódó beadandó dolgozat elkészítése – a kurzusra jelentkezett hallgatók a gyakorlati jegyet ennek oktatói értékelése alapján szerzik meg.

Irodalom:

  • Blunt, A. – Gruffudd, P. – May, J. – Ogborn, M. – Pinder, D. (Eds.) (2003): Cultural Geography in Practice. Edward Arnold, London
  • Clifford, N. – Cope, M. – Gillespie, T. – French, S. (Eds.) (2016): Key Methods in Geography (3rd Edition). SAGE, London
  • Cloke, P. – Cook, I. – Crang, P. – Goodwin, M. – Painter, J. – Philo, C. (2004): Practising Human Geography. SAGE, London
  • Domosh, M. – Neumann, R. P. – Price, P. L. – Jordan-Bychkov, T. G. (Eds.) (2010): The Human Mosaic: A Cultural Approach to Human Geography (12th Edition). W. H. Freeman and Company, New York
  • Gregory, D. – Johnston, R. – Pratt, G. – Watts, M. – Whatmore, S. (Eds.) (2009): The Dictionary of Human Geography (5th Edition). Wiley-Blackwell, Chichester, West Sussex
  • Kitchin, R. – Thrift, N. (Eds.) (2009): International Encyclopedia of Human Geography (Volume I.). Elsevier, London
  • Pierce, J. – Lawhon, M. (2015): Walking as Method: Towards Methodological Forthrightness and Comparability in Urban Geographical Research. The Professional Geographer, 67(4), 655–662.
  • Rose, G. (2008): Using Photographs as Illustrations in Human Geography. Journal of Geography in Higher Education, 32(1), 151–160.
  • Shurmer-Smith, P. (Ed.) (2002): Doing Cultural Geography. SAGE, London

 

A weboldal létrehozásában közreműködött az ELTE Térinformatika Műhely, a sablonért köszönet az a4joomla.com csapatának!
A weboldalt gondozták: Ónodi Zsolt (2011-2015), Zsom Brigitta (2011-2012), Szentpáli Áron (2013-2015), Palaczki Botond (2015-), Berki Márton (2015-), Tolnai Gábor (2015-)
Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék©, 2018