Oktató: Győri Róbert

Kurzusleírás:

A tudományelméleti szövegolvasó kurzus azt a kérdést járja körbe, hogyan jön létre a geográfusok által létrehozott új tudás (új tudomány eredmény), milyen helyeken keletkezik a földrajzi tudás? Az elmúlt másfél évtizedben megerősödött tudománytörténeti/tudományelméleti megközelítés (a geographies of knowledge elmélete) szerint a tudomány létrehozásának folyamatában nem csak a tudós személye vagy a tudás keletkezésének kora játszik szerepet, hanem azt befolyásolja tudományos működés helyszíne is. A kurzus azokon a helyeken kalauzolja végig a hallgatókat, ahol a múltban vagy a jelenben a földrajztudományt „előállították” (terepmunka, múzeumok, levéltár, tudós társaságok, GIS-műhelyek, kormányzati tervezőhivatalok stb.)

A kurzus egy 2011-ben megjelent angol nyelvű kézikönyv tematikáját követi, minden egyes órán egy-egy kiemelt problémát jár körbe. A bő 600 oldalas kézikönyv első részéből (Geography’s venues) válogat ki 11 fejezetet, amelyeket a szemináriumon részletesen elemez. A kötet (Agnew, John A. – Livingstone, David N. (eds.): The Sage Handbook of Geographical Knowledge. Sage, London, 2011.) a kurzuson résztvevő hallgatók számára elektronikusan hozzáférhető (a szeminárium Neptun Meet Street felületén). A hallgatóknak a szeminárium során minden alkalomra a tankönyv egy-egy fejezetét kell elolvasniuk (kb. 10-15 oldalas angol nyelvű szöveget), amelyet az órán részletesen megbeszélünk, a félév végén pedig egy kiválasztott témakörből kell megírniuk szemináriumi dolgozatukat.

Tematika:

 1. Óramegbeszélés – szeptember 11.
 2. A földrajz narratívái és eszmetörténete (2. fejezet) – szeptember 18.
 3. A terep (3. fejezet) – szeptember 25.
 4. A múzeumok (4. fejezet) – október 2.
 5. A hegemónia terei (14. fejezet) – október 9., Czirfusz Márton
 6. A kalkulációs központok (12. fejezet) – október 16., Gyuris Ferenc
 7. Október 23. – nemzeti ünnep
 8. Október 30. – őszi szünet
 9. Az időjárási állomás és a meteorológiai hivatal (11. fejezet) – november 6., Jankó Ferenc
 10. – Robert Panitz előadása
 11. A levéltár (6. fejezet) – november 20.
 12. A tudományos társaságok (8. fejezet) – november 27.
 13. GIS-labor (9. fejezet) – december 4.
 14. A földrajz és a földrajzosok szerepe a kormányzati szervezeteknél, a tervezésben (20. fejezet) – december 13.

Tankönyv:

Agnew, John A. – Livingstone, David N. (eds.): The Sage Handbook of Geographical Knowledge. Sage, London, 2011.

A weboldal létrehozásában közreműködött az ELTE Térinformatika Műhely, a sablonért köszönet az a4joomla.com csapatának!
A weboldalt gondozták: Ónodi Zsolt (2011-2015), Zsom Brigitta (2011-2012), Szentpáli Áron (2013-2015), Palaczki Botond (2015-), Berki Márton (2015-), Tolnai Gábor (2015-)
Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék©, 2018