Oktató: Farkas György

A kurzus tematikájában kötődik a „Politikai földrajz 2.” tantárgyhoz: a félév első felében az említett tantárgyhoz képest jóval nagyobb időkeretben, alaposabban és részletekbe menően foglalkozunk egyrészt általában a politikai földrajz meghatározásával és tudománytörténetével, másrészt konkrétan a geopolitika fogalmával és tudománytörténetével, továbbá a főbb geopolitikai elméletekkel és az 1990 utáni geopolitikai trendekkel. A félév második felében a hallgatókkal a kurzus elején egyeztetett tematikában kidolgozott elemzések bemutatása és értékelése kerül sorra, kiselőadások formájában. A választható témakörök általában valamilyen időszerű világpolitikai konfliktus(ok)hoz, vagy a geopolitika tudománytörténetének valamely részletéhez kapcsolódnak.

(A „Politikai földrajzi elemzések” felvételének nem feltétele a „Politikai földrajz 2.” c. tárgy abszolválása.)Ajánlott irodalom:

Flint, Colin: Introduction to geopolitics. Routledge, London – New York, 2006,
Jones, M. – Jones, R. – Woods, M.: An Introduction to Political Geography. Routledge, 2004

A weboldal létrehozásában közreműködött az ELTE Térinformatika Műhely, a sablonért köszönet az a4joomla.com csapatának!
A weboldalt gondozták: Ónodi Zsolt (2011-2015), Zsom Brigitta (2011-2012), Szentpáli Áron (2013-2015), Palaczki Botond (2015-), Berki Márton (2015-), Tolnai Gábor (2015-)
Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék©, 2018