Oktató: Dobai Attila

Tematika:

A kurzus során a hallgatók betekintést nyerhetnek a migráció komplex problémakörébe. Megismerkedhetnek azokkal az alapvető kulturális és interetnikus folyamatokkal, amelyek befolyásolják a népvándorlás újkori jelenségének dinamikáját. Az előadások során a fő hangsúly a kultúrák értelmezésén, keleti-nyugati kultúra interakciójának lesz. A jogi,vallási és antropológiai, nyelvészeti, egészségügyi szempontok is előkerülnek a kurzus során. A frontális előadás mellett, hangsúlyt kapnak az egyéni vélemények és az interaktív jelleg is. A számonkérés formája szóbeli vizsga, kiadott tételsor alapján.

Kötelező irodalom:

Az előadások anyagának kivonata elérhető elektronikus adatállomány formájábankiadásra kerül.

Ajánlott irodalom:

Kirpatrick D. A facebook jelenség:Gabo ,Budapest
Crystal D. 1998. A nyelv enciklopédiája: Osiris,Budapest
Franz B. 1975.Népek,nyelvek,kultúrák: Gondolat, Budapest

A weboldal létrehozásában közreműködött az ELTE Térinformatika Műhely, a sablonért köszönet az a4joomla.com csapatának!
A weboldalt gondozták: Ónodi Zsolt (2011-2015), Zsom Brigitta (2011-2012), Szentpáli Áron (2013-2015), Palaczki Botond (2015-), Berki Márton (2015-), Tolnai Gábor (2015-)
Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék©, 2018