Oktató: Palaczki Botond

Kurzusleírás:

A kurzus célja bevezetni a hallgatókat a kulturális földrajz tudományterületére. Az első órákon áttekintjük a terület sajátos tudománytörténetét, majd megismerkedünk a különböző irányzatok alapjául szolgáló elméletekkel, melyek mind a földrajz más területein, mind a kulturális tanulmányokban visszaköszönnek. A félév második felében megvizsgáljuk a kulturális földrajz jellemző kutatási módszereit esettanulmányokon keresztül. A hallgatók egy tetszőleges, előre egyeztetett kulturális földrajzi témában tartott prezentációval szereznek jegyet, melyekre az utolsó órákon kerül sor.

A kurzus angol nyelvű, ugyanakkor bevezető jellegű, így BSc és MSc hallgatók számára is ajánlott. Az órák interaktív módon zajlanak, így a hallgatói részvétel elvárt.

Tematika:

 1. A kulturális földrajz története
 2. A "kultúra" jelentései
 3. A reprezentáció szerepe
 4. Táj és hely - a kulturális földrajz "alapegységei"
 5. Hegemónia és kulturális politika - hatalmi viszonyok a kulturális földrajz szemszögéből
 6. Az identitás összetettsége
 7. Magas- vs. tömegkultúra
 8. A rasszizmus konstrukciója
 9. A gender jelentősége a kulturális földrajzban
 10. A test és szexualitás földrajzai
 11. A média helyzete - a kulturális termékek földrajzi szerepe
 12. A mindennapi élet mobilitása

Ajánlott irodalom:

Anderson, J. (2010): Understanding cultural geography : places and traces. Routledge, London; New York.

Anderson, K., Domosh, M., Pile, S., Thrift, N. (eds.) (2003): Handbook of cultural geography, Sage, London.

Cosgrove, D. (1984): Social Formation and Symbolic Landscape. University of Wisconsin Press, Madison, WI.

Duncan, J. S., Johnson, N. C., Schein, R. H. (2004): A companion to cultural geography. Blackwell Pub., Malden, MA.

Jackson, P. (1989): Maps of meaning: an introduction to cultural geography. Unwin Hyman, London.

Mitchell, D. (2000): Cultural Geography: A Critical Introduction. Blackwell, Malden, MA.

Sauer, C. O. (1925): The morphology of landscape. University of California press, Berkeley, CA


Korábbi tematika:

2015/16

A weboldal létrehozásában közreműködött az ELTE Térinformatika Műhely, a sablonért köszönet az a4joomla.com csapatának!
A weboldalt gondozták: Ónodi Zsolt (2011-2015), Zsom Brigitta (2011-2012), Szentpáli Áron (2013-2015), Palaczki Botond (2015-), Berki Márton (2015-), Tolnai Gábor (2015-)
Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék©, 2018