Oktató: Farkas György

Kurzusleírás:

A kurzus három részből áll. Az első rész Szlovákia általános földrajzával foglalkozik; a természet- és társadalomföldrajz bizonyos szempontjai szerint mutatja be az országot. Az anyag a szlovákiai földrajztudomány térszemléletének ismertetésre törekszik: a legfontosabb, az ottani egyetemi oktatásban is ismertetett tájfelosztási koncepciók és azok tudománytörténeti hátterének valamint természetföldrajzi alapjainak felvázolásával; az ország jellemző területi fejlődésbeli egyenlőtlenségei okainak és alakulásának szlovákiai értelmezéseivel; a népesedési folyamatok regionális hátterének elemzésével. A második részben áttekintjük a szlovákiai nemzetfelfogás(ok)ra jellemző történelemszemléletek alapjait, azok területi vonatkozásait, eszmei hátterét és eltéréseit a „közös” történelem „magyar” értelmezéseitől. A harmadik rész a szlovákiai etnikai kisebbségekről szól: áttekintjük történeti, területi, társadalmi és népesedési jellemzőiket; társadalmi, politikai, gazdasági „súlyuk” függvényében ismertetjük a magyar, roma és egyéb kisebbségi csoportok múltját, jelenbeli térbeli és társadalmi tagoltságát, kitekintéssel lehetséges jövőjük alakulására is a szlovákiai társadalmon belül.

A weboldal létrehozásában közreműködött az ELTE Térinformatika Műhely, a sablonért köszönet az a4joomla.com csapatának!
A weboldalt gondozták: Ónodi Zsolt (2011-2015), Zsom Brigitta (2011-2012), Szentpáli Áron (2013-2015), Palaczki Botond (2015-), Berki Márton (2015-), Tolnai Gábor (2015-)
Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék©, 2018