Oktató: Dobai Attila

Tematika:

 • A kultúra fogalma,definíciója ,főbb összetevőinek ismertetése, interkulturalitás, multietnicitás, etnocentrizmus,nemzetek és nemzetiség fogalmainak meghatározása
 • Nemzetek és kisebbségek interdiszciplináris vonatkozásai
 • Nyelvek és nyelvcsaládok Európában, a lingua franca jelentőség
 • Nyelvi jogok, nyelvtervezés, nyelvpolitika az Európai Unióban
 • A Magyarországon élő nem európai népek/vallások nyelve és kultúrája
 • Magyarországon élő vallási és etnikai kisebbségek
 • Az előítéletek megnyilvánulási formái, faji és etnikai előítéletek a XIX. század végétől napjainkig
 • Kultúrák találkozása a virtuális térben
 • Érzékeny csoportok az internet diskurzusközösségében
 • Népességmozgások, multikulturalitás és multietnicitás a jelenkori Európában
 • A modern európai  főváros, mint  kultúrák olvasztótégelye

Kötelező irodalom:

Az előadáson elhangzottak (PDF formátumban kiadva)

Boas Franz,1975: Népek,nyelvek, kultúrák,Gondolat Kiadó,Budapest

Berkesi Lilla,2010: A multikulturalizmus kialakulása és jelentése. International Realtion Quarterly, Vol. 1. No. 4 In.: http://www.southeast-europe.org/pdf/04/DKE_04_M_E_BEL.pdf

A weboldal létrehozásában közreműködött az ELTE Térinformatika Műhely, a sablonért köszönet az a4joomla.com csapatának!
A weboldalt gondozták: Ónodi Zsolt (2011-2015), Zsom Brigitta (2011-2012), Szentpáli Áron (2013-2015), Palaczki Botond (2015-), Berki Márton (2015-), Tolnai Gábor (2015-)
Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék©, 2018