Oktató: Ballabás Gábor és Kéri András

Tantárgy jellege: speciálkollégium, a kurzus gyakorlati jeggyel zárul

I-V. évf. tanár (vagy érdeklődő kutató) szakos hallgatóknak a TTK egészéről

Maximális létszám: 16

Óraszám: 0+2

A képzés célja:

Olyan ismereteket adni a hallgatóknak, melyek elsajátításával korszerű szemléletet alakíthatnak ki a környezeti nevelés alapfogalmairól, céljairól, a (főleg) középiskolai tantervekbe, iskolán kívüli foglalkozásokba való beépíthetőségéről. Megismertetni a leendő tanár szakos hallgatókat azokkal az állami, piaci és civil szervezetekkel, melyek segíthetik egy leendő középiskolai tanár környezeti nevelési munkáját.

A képzés formája:

Egyrészt tantermi körülmények közt megtartott szemináriumi foglalkozások, másrészt terepi foglalkozások (a tervek szerint egy Budapest környéki tanösvény közös bejárása; és ökoiskola vagy civil környezeti neveléssel foglalkozó szervezet felkeresése).

Követelmények:

 • Önálló (saját szaknak megfelelő), előre egyeztetett környezeti nevelési program elkészítése, prezentálása 15 percben, +
 • A kiselőadás rövid (3-4 oldal + mellékletek), írásos összefoglalójának elkészítése a kiselőadás utáni órára
Témakörök:
  • Nyári (nomád) tábor programjának megtervezése
  • Témanap vagy témahét szakmai programjának megtervezése
  • Üzemlátogatás szakmai programjának megtervezése
  • Tanösvénylátogatás szakmai programjának megtervezése
  • Környezet- vagy természetvédelmi akció programjának megtervezése
 • Szakmai gyakorlatokon való részvétel, és jegyzőkönyv készítése

A foglalkozások témakörei:

 • Környezeti nevelés alapfogalmai, alapelvei, fő céljai, története
 • A környezeti nevelés a nemzetközi és hazai kormányzati és civil pedagógiai, környezet- és természetvédelmi szervezetek dokumentumaiban, céljaiban, pályázati rendszereiben
  • Környezeti nevelés az oktatásban
   • Környezeti nevelés a középiskolában
   • Környezeti nevelés a nemzeti-, keret- és helyi tantervekben
   • Környezeti nevelés a hagyományos tanórákon (kötelező és választható tantárgyak)
   • Témanap, témahét, mint a környezeti nevelés eszközei
   • A környezet- és természetvédelmi akciók szerepe
   • A tanulmányi kirándulás, terepgyakorlat
   • Az üzemlátogatások lehetőségei középiskolában
   • Az erdei iskola
   • Nyári táborozás szervezése
 • Erőforrások, pályázati lehetőségek a környezeti nevelésben
 • Az iskolai környezeti neveléshez segítséget nyújtó állami, civil és gazdasági szervezetek

Ajánlott irodalom:

Palmer, Joy – Neal, Philip (1998): A környezeti nevelés kézikönyve . KÖRLÁNC Egyesület. Budapest.

Schróth Ágnes (2004) (szerk.): Környezeti nevelés a középiskolában . Trefort Kiadó. Budapest.

Vásárhelyi Judit (2010) (szerk.): Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia (harmadik kiadás) Magyar Környezeti Nevelési Egyesület. Budapest.


Cincér Füzetek sorozat DINPI. Budapest, illetve Tanösvények Budapest körül sorozat. DINPI. Budapest.

Fernengel András (1995): Tegzes – Az iskolai nomád táborozás kézikönyve. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület. Budapest.

Pintér Tibor – Nagy Irén (2003): Zoopedagógia és fenntarthatóságra nevelés. Fővárosi Állat- és Növénykert. Budapest.

RÉCE Füzetek 1-6.. Alapítvány a Magyarországi Környezeti Nevelésért. Budapest.

A weboldal létrehozásában közreműködött az ELTE Térinformatika Műhely, a sablonért köszönet az a4joomla.com csapatának!
A weboldalt gondozták: Ónodi Zsolt (2011-2015), Zsom Brigitta (2011-2012), Szentpáli Áron (2013-2015), Palaczki Botond (2015-), Berki Márton (2015-), Tolnai Gábor (2015-)
Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék©, 2018