Oktató: Ballabás Gábor és Kéri András

Tantárgy jellege: speciálkollégium, a kurzus gyakorlati jeggyel zárul

I-V. évf. tanár (vagy érdeklődő kutató) szakos hallgatóknak a TTK egészéről

Maximális létszám: 16

Óraszám: 0+2

A képzés célja:

Olyan ismereteket adni a hallgatóknak, melyek elsajátításával korszerű szemléletet alakíthatnak ki a környezeti nevelés alapfogalmairól, céljairól, a (főleg) középiskolai tantervekbe, iskolán kívüli foglalkozásokba való beépíthetőségéről.

A képzés formája:

Egyrészt tantermi körülmények közt megtartott szemináriumi foglalkozások, másrészt terepi foglalkozások (a tervek szerint egy múzeum meglátogatása – múzeumpedagógia; egy Budapest környéki tanösvény közös bejárása; természetvédelmi akcióban (békamentés) való részvétel).

Követelmények:

 • Önálló (saját szaknak megfelelő), előre egyeztetett környezeti nevelési program elkészítése, prezentálása 15 percben, +
 • A kiselőadás rövid (3-4 oldal + mellékletek), írásos összefoglalójának elkészítése a kiselőadás utáni órára

Témakörök:

  • Egy múzeumi, környezeti nevelési szempontú látogatás megtervezése és feladatlap kidolgozás
  • Egy környezetvédelmi iskolai akció részletes terve
  • Egy természetvédelmi iskolai akció részletes terve
  • Erdei iskola terve, program és foglalkozások
 • Szakmai gyakorlatokon való részvétel

A foglalkozások témakörei:

 • Környezeti nevelés alapfogalmai, alapelvei, fő céljai
 • Módszerek, lehetőségek a tanórai és tanórán kívüli környezeti nevelésre
 • Környezeti nevelés az oktatásban
  • Környezeti nevelés a középiskolában
  • Múzeumpedagógia a környezeti nevelésben
  • A környezet- és természetvédelmi akciók szerepe
  • Az erdei iskola szerepe

Ajánlott irodalom:

Palmer, Joy – Neal, Philip (1998): A környezeti nevelés kézikönyve . KÖRLÁNC Egyesület. Budapest.

Schróth Ágnes (2004) (szerk.): Környezeti nevelés a középiskolában . Trefort Kiadó. Budapest.

Vásárhelyi Judit (2010) (szerk.): Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia (harmadik kiadás) Magyar Környezeti Nevelési Egyesület. Budapest.

Vásárhelyi Tamás – Kárpáti Andrea (2009): A múzeumi tanulás kézikönyve. Magyar Természettudományi Múzeum  - ELTE TTK MIK. Budapest


Cincér Füzetek sorozat DINPI. Budapest, illetve Tanösvények Budapest körül sorozat. DINPI. Budapest.

RÉCE Füzetek 1-6.. Alapítvány a Magyarországi Környezeti Nevelésért. Budapest.

A weboldal létrehozásában közreműködött az ELTE Térinformatika Műhely, a sablonért köszönet az a4joomla.com csapatának!
A weboldalt gondozták: Ónodi Zsolt (2011-2015), Zsom Brigitta (2011-2012), Szentpáli Áron (2013-2015), Palaczki Botond (2015-), Berki Márton (2015-), Tolnai Gábor (2015-)
Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék©, 2018