Oktató: Erőss Ágnes

Miért a művészet?

Az innováció terjedését kutató tudományfilozófusok meggyőző példákkal bizonyították, hogy egy-egy tudományos innováció vagy paradigmaváltás gyakran a művészetekben jelenik meg elsőként és innen gyűrűzik tovább a humán-, és természettudományok felé. Az egyes művészettörténeti korok és azok jellemző témái (ld. felvilágosodás irodalma), ábrázolásmódja (pl.: abszurd, groteszk), a művészi kifejezés eszközei (szimbólumok, hasonlatok, kollázsok) gyakran megelőzik a tudományos gondolkodás, szemlélet- és beszédmódban bekövetkező változásokat.
A művészetek térfelfogása és térábrázolása a társadalomföldrajzi kutatások témája, ahogy a földrajzi tér és annak kapcsolata az egyénnel, társadalommal a művészetek egyik alapvető motívuma.

Mi a kurzus célja?

A kurzus a művészet és a földrajz közös metszetét kívánja feltárni. Célja az ismerkedés a művészet térfelfogásaival különböző alkotások elemzése alapján.
A térről szóló vagy térrel kapcsolatos művészeti tartalmak elemzése révén a földrajztudós pontosabb képet alkothat például egyének és csoportok térhasználati szokásairól, egyes városrészek, települések, tájak megítéléséről. Mindez a későbbiek során felhasználható (lehetne) egy-egy városterevezési döntés előkészítése vagy térhasználati konfliktus rendezése során.

Kinek ajánlom?

A kurzuson elvárt:

 • az aktív hallgatói részvétel és az együttgondolkodásra való nyitottság;
 • az angol nyelvű szakirodalom olvasásához elégséges angol nyelvi kompetencia;
 • minimális művészettörténeti tájékozottság, különös tekintettel filmtörténeti klasszikusokra

A kurzus elvégzésének feltétele:

 • egy szóbeli referátum megtartása előre egyeztetett témából;
 • a kijelölt olvasmányok/filmek stb. elolvasása/megtekintése
 • aktív órai részvétel

Tematika:

 1. Művészet és tudomány: elméleti bevezetés, kurrens kutatások földrajz és művészet témában
 2. Tér és hely: az építészet közelítésmódjai 1.
 3. Tér és hely: az építészet közelítésmódjai 2.
 4. A város és terei a művészetekben 1.
 5. A város és terei a művészetekben 2.
 6. Migráció, emlékezet és helykötődés 1.
 7. Migráció, emlékezet és helykötődés 2.
A weboldal létrehozásában közreműködött az ELTE Térinformatika Műhely, a sablonért köszönet az a4joomla.com csapatának!
A weboldalt gondozták: Ónodi Zsolt (2011-2015), Zsom Brigitta (2011-2012), Szentpáli Áron (2013-2015), Palaczki Botond (2015-), Berki Márton (2015-), Tolnai Gábor (2015-)
Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék©, 2018